Algemene info BAN

BC Arnhem-Noord (BAN) is een club met een hartelijk, sociaal karakter. De vereniging hecht veel waarde aan een goede sfeer en stelt dit nadrukkelijk als speerpunt binnen het beleid. De club heeft ondertussen bijna 100 leden en er wordt in een  A-,B- en C-lijn gespeeld.

 

De sociale commissie bewaakt het welzijn van de clubleden en zorgt waar mogelijk dat iedereen met plezier kan spelen door het begeleiden van invallers, toekomstige en nieuwe leden. De sociale commissie zet zich in voor feestelijke drives en bijeenkomsten.

 

De technische commissie bewaakt het welzijn van de club op het gebied van wedstrijdleiding. De TC stimuleert prettig spel en hoffelijk gedrag aan tafel, streeft naar de best mogelijke plaatsing van nieuwe spelers en begeleidt aspirant-leden waar nodig bij het bekendraken met regels en afspraken.

BAN is opgericht door cursisten van Bridgeschool Arnhem. Te allen tijde staat BAN open voor nieuwe leden van buiten af en instromende cursisten van Bridgeschool Arnhem. De leden van BAN proberen deze nieuwe leden zo goed mogelijk op te vangen en welkom te heten.

 

Geïnteresseerde bridgers biedt BAN de gelegenheid om laagdrempelig een aantal keren op proef te spelen en kennis te maken met de club. Het bestuur neemt wanneer nodig initiatief bij het organiseren van een partner. Ook besteedt het bestuur speciale aandacht aan aspirant-leden, om de kansen op een goede aansluiting zo groot mogelijk te maken voor spelers van elk niveau.

Alle spelers die zich aanmelden voor lidmaatschap starten als aspirant-lid voor een periode van een half jaar. Wanneer na een halfjaar wederzijds blijkt dat aspirant-leden passen bij de club, worden het aspirant-lidmaatschap omgezet in lidmaatschap.

 

Met dit ondernemende welkomstbeleid dragen we gastvrijheid uit ten opzichte van nieuwe leden en vergroten we wederzijdse aansluiting. Zo maakt het bestuur zich actief sterk voor het behoud van het positieve, gezellige clubkarakter waaraan de leden veel waarde hechten.