Historie BAN

 

Geschiedenis Bridgeclub Arnhem Noord.

 

De gemeente Arnhem, afdeling Sport, stelde in januari 2010 subsidie beschikbaar voor

55-plussers in Arnhem Noord om een bridgecursus te volgen tegen gereduceerde prijs bij Bridgeschool Arnhem van Ruurd Riewald.

De bridgecursussen werden gegeven gedurende het eerste half jaar 2010.

 

Tevens kwam er subsidie beschikbaar voor zaalhuur bij de bridgeschool voor een nieuw op te richten bridgeclub voor de leerlingen van Ruurd Riewald.

 

Voor de zomer 2010 werd al het initiatief genomen tot oprichting van Bridgeclub Arnhem Noord waar niet alleen cursisten van de gesubsidieerde cursussen lid van konden worden maar ook cursisten van de niet-gesubsidieerde cursussen bij Ruurd Riewald en belangstellenden van buiten af.

 

In september 2010 tijdens een eerste Algemene Leden Vergadering werd officieel de club opgericht, een bestuur benoemd, Statuten, Huishoudelijk- en wedstrijdreglement vastgesteld  en werd de club ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Bridgeclub Arnhem Noord. 

 

Op donderdag 1 oktober 2015, van 14.00 tot 21.00 uur, werd op een grandioze manier het eerste lustrum gevierd.

 

 

Aantal leden einde seizoen:

 

2011: 50

2012: 60

2013: 74

2014: 84

2015:  94

2016: 102

2017:  94

2018:  89