Ingelaste ALV 12 oktober
Geplaatst op dinsdag 10 oktober 2017 - 16:34
In de mail van 12 september j.l. werd u gevraagd te laten weten of u bezwaar heeft tegen / een probleem heeft
met de vervroeging van de aanvangstijd van onze speelmiddag van 14.00 naar 13.30 uur.
 
Dit n.a.v. een vraag die gesteld werd tijdens de rondvraag bij de ALV op 7 september.  
Van de 95 leden reageerden er 3 leden die moeite hebben met deze vervroegde aanvangstijd, vanwege verplichtingen
op donderdagochtend. Zij hebben te kennen gegeven niet het lidmaatschap daarvoor te moeten opzeggen.
 
Het bestuur kreeg veel positieve of neutrale reacties binnen dus adviseert dan ook om de aanvangstijd te vervroegen.
De leden hebben hierin het laatste woord dus wordt er op donderdag 12 oktober, voorafgaande aan de
speelmiddag, om 14.00 uur een korte  ALV ingelast.