Kerstdrive 2019

 

KERSTDRIVE 2019

De laatste bridgedrive van het jaar is natuurlijk de traditionele kerstdrive. Gewoontegetrouw mogen de bridgers de zaal pas op het allerlaatste mo-ment betreden. Bij het binnenkomen wordt iedereen persoonlijk welkom geheten door de voorzitter van de club Steven Martis en de voorzitter van de Technische Commissie Annelies de Ruiter. Je neemt plaats aan een tafel van eigen keuze. Zoals gebruikelijk is de zaal stemmig verlicht door zowel brandende als elektrische kaarsjes en vult zachte piano muziek de ruimte.

Bij het ontsteken van de reguliere verlichting ziet de bridgetafel er iets an-ders uit dan gebruikelijk. De bridgemate ontbreekt, evenals de 4 spellen. Zeer aanwezig zijn een brandend theelichtje en een schoteltje met snoepjes maar tot teleurstelling van de 4 aan tafel zittende en in feestelijke kledij gestoken bridgers ligt er maar 1 spel kaarten op tafel. Dat is even wennen, zeker nu de Kerstdrive in het geding is.

Annelies de Ruiter neemt het woord. Heet iedereen welkom en dankt de leden dat ze allen, een ieder op zijn/haar eigen manier gehoor hebben ge-geven aan het verzoek om zich feestelijk te kleden. Dit past precies bij de door de evenementen commissie prachtig versierde bridgezaal en de oog strelende prijzentafel, allemaal het werk van genoemde commissie te weten de dames Marion de Jong, Lenny Breukhoven, Mary Oostveen, Joyce Sauter en Maud de Rochemont.

Ze gaat verder met te vertellen wat deze avond de bedoeling is. Het te spelen systeem heet Casino bridge. In een afzonderlijk verslag wordt be-schreven hoe dat in zijn werk gaat.

Uiteindelijk hebben we 11 ronden gespeeld, een kwartier onderbroken voor een pauze om een drankje te halen en te toiletteren. Voor en na de pauze komen Lida en Hans rond met van lekkere hapjes voorziene schalen.

Ja, en dan komt de uiteindelijke afrekening. De scorebriefjes zijn ingele-verd, op volgorde van veel geld naar weinig geld gerangschikt en die volg-orde is min of meer bepalend voor het mogen uitzoeken van een prijs op de prijzentafel. Een prima gebaar van het Bestuur is dat ons gastechtpaar Hans en Lida als eerste een cadeau van hun keuze van de tafel mogen pakken. De winnaars zijn geworden Paulien de Ruiter met Gerard Neijenhuis met 7380 Ruitertjes. De volledige uitslag staat op de website.

De avond wordt onder dankzegging aan allen en in het bijzonder aan de dames van de evenementen commissie, afgesloten door Annelies en zij wenst ons mede namens het bestuur prettige kerstdagen, een gezellige af-sluiting van het oude jaar en een tot ziens op de eerste bridgeavond van het jaar 2020.

 

Ede, 6 januari 2020

Henk de Ruiter