Lidmaatschap

Aanmelden lidmaatschap:

Aanmelden voor het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te geschieden bij de ledenadministrateur.

Corine van de Pol, De Terp 13, 6674 HA Herveld, E. ledenadministratie3SA@xs4all.nl

 

Opzeggen lidmaatschap:

Artikel 7 Statuten:

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging geschiedt schriftelijk en tegen het einde van een verenigingsjaar, en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

Beëindiging van het lidmaatschap dient men schriftelijk of per email te melden bij de ledenadministrateur.