Informatie voor nieuwe leden

 
bbhj

 

INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN

 

    

De Velpse Niet-Rokers Bridgeclub “Doublet" is opgericht op 11 mei 1992.

 

 

De vereniging speelt op maandagavond van 19.30 tot ongeveer 22.45 uur in het Trefpunt De Elleboog, dat gevestigd is in het woonzorgcentrum Nieuw Schoonoord op de hoek Hoofdstraat/ Hoge Weg te Velp. Er wordt op drie niveaus gespeeld.

 

Op de speelavonden ligt de nadruk op de parencompetitie. Per seizoen worden 5 competitierondes van 5 avonden elk gespeeld. Tussendoor wordt gedurende 5 à 6 avonden een aparte competitie, genaamd “paren speciaal”, gespeeld en in de maanden mei en juni een open zomercompetitie. Speciale drives worden georganiseerd ter gelegenheid van Kerstmis, Pasen en incidenteel bij andere aangelegenheden.

 

Op een speelavond worden er 24 spellen gespeeld. De vereniging gebruikt Bridgemates voor de invulling van de scores en de verwerking daarvan. De uitslag van een speelavond is dan ook kort na het aflopen van de laatste ronde bekend. De technische commissie streeft er naar de uitslag nog dezelfde avond om ca 23.30 uur op de NBB-site:  http://www.nbbportal.nl/7056/  te zetten.

 

Hoewel de club in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging is, kan door de leden worden deelgenomen aan de Districtscompetities van de Nederlandse Bridgebond (District Midden en Oost-Gelderland), waarvan Doublet lid is. Bij voldoende belangstelling wordt deelgenomen aan het Districtskampioenschap voor clubs.

 

Uiteraard wordt in de speelzaal niet gerookt, maar ook in de gangen, de garderobe en de toiletten is roken verboden.

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt omstreeks 1 oktober gehouden.

 

De contributie bedraagt op dit moment  € 60 per jaar. Voor nieuwe leden geldt een inschrijfgeld van € 15,00. Degene, die lid is van een andere bij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten vereniging, betaalt € 50.= per jaar.

 

Niet-leden kunnen, om kennis te maken met de club, maximaal 4 avonden meespelen, indien er nog vrije plaatsen zijn.

 

Huidige samenstelling bestuur:

                               Voorzitter                    Ank Wagelaar                 tel. 06-30063162

                               Vicevoorzitter              Lia Emons       tel. 026-3640172

                               Secretaris                   Anneke van Luxemburg   tel. 026-4435107

                              Penningmeester         Lia Emons                    tel. 06-45295416

 

                     

 

Samenstelling Technische Commissie:

                        Voorzitter:                   loes de Jager            tel  06-49632195

                         Leden                          Marijke Faber                      tel. 026-3637669

                        

Afmelden als lid - schriftelijk - bij de secretaris: Anneke van Luxemburg tel. 026-4435107  – of per e-mail: annekevanluxemburg@gmail.com

 

Afmelden voor de clubavond:

  • In het absentieschrift naast de bar tijdens de clubavond
  • Afmelden kan ook zo snel men dit weet, de hele week via email:doublet10@outlook.com

 

 

Voor meer informatie, zie: “wedstrijd- en Competitiereglement”.

 

       Velp, december 2018