Instructies voor corvee

Download bijlage:

 

Instructies voor het gereedmaken en opruimen van de bridgetafels

Algemeen

Zorg voor voldoende ventilatie, zonodig één of meerdere bovenramen openzetten.

Thermostaatkranen van de verwarming zonodig lager instellen.

Het aantal tafels per A -,B- en C-Lijn en eventueel een combinatietafel wordt door de wedstijdleider

aangegeven.

Spellen per tafel

Tafel 1 : spellen 1 t/m 4

Tafel 2 : spellen 5 t/m 8

Tafel 3 : spellen 9 t/m 12

Tafel 4 : spellen 13 t/m 16

Tafel 5 : spellen 17 t/m 20

Tafel 6 : spellen 21 t/m 14

Tafel 7 : deelt in eerste ronde de spellen met tafel 1; vervolgens met tafel 2; etc.

Tafel 8 : deelt de spellen met de andere tafels zoals op de loopbriefjes is aangegeven

Taken

1. Voor de drive

· wees om 18:45 aanwezig

· haal m.b.v. de aanwezige kar de bridgespullen uit de kast.

· vraag de wedstrijdleider hoeveel tafels er klaargezet moeten worden.

· dek de tafels met een kleedje.

· leg de tafelborden op de tafels, alle in dezelfde richting, b.v. “noord” naar de uitgang van de

zaal.

Opm.: De tafels voor de drie lijnen worden in een rij en in volgorde van 1 tot de laatste gedekt:

Leg bij 7 of 8 tafels de borden voor deze tafels ongeveer in het midden om de loopafstand bij

het wisselen van de spellen te beperken.

· Leg vervolgens op alle tafels vier bidding-boxes, de spellen zoals boven aangegeven en de

overeenkomende bridgemates.

2. Na de drive

Wacht met opruimen totdat het eindsein van de klok.

· Ontvang het teruggebrachte materiaal van de spelers en berg het op in de vier kratten.

De spellen per vier (één tafel) en in volgorde van nummer (b.v. 13-16) terug in een krat.

Kleurvolgorde is niet belangrijk. Zo kunnen ze de volgende speelavond eenvoudig per vier (per

tafel) weer uit het krat worden genomen. Kleedjes op een stapel.

Bridge-mates op de zijkant opbergen in een krat met het lijn/tafelnummer naar boven.

· Controleer of er geen materiaal op de tafels is achtergelaten, ruim dit zonodig op.

· Zet de kratten en leg de kleedjes terug in de kast.

januari 2010