Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Mevr. A.M. Wagelaar
026-8444662
Vice-voorzitter
Mevr. C.M. Emons-van Santen
026-3640172
Secretaris
Mevr. A.M.H.C.R. van Luxemburg
06-13590102
Penningmeester
Mevr. C.M. Emons-van Santen
026-3640172
MP-administrateur
Mevr. L.T.M. de Jager
06-49632195
Ledenadministrateur
Mevr. A.M.H.C.R. van Luxemburg
06-13590102
TC-voorzitter
Mevr. L.T.M. de Jager
06-49632195
TC-lid
Mevr. M.J. Faber
026-3637669
Webmaster
Mevr. A.M. Wagelaar
026-8444662
Webmaster
Dhr. B.A. Herfst
026-3617717
Contactpersoon NBBR
Mevr. L.T.M. de Jager
06-49632195
Functie Persoon
Webmaster
Ben Herfst
026-3617717