Brief voorzitter over plannen na 1 juni
Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 - 16:20

Beste leden van Cool Down,

 

Het gevolg van alle maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus is dat we dit seizoen niet meer als club kunnen samenkomen. Onze seizoensafsluiting zou immers op 27 mei a.s., dus vóór 1 juni plaatsvinden. In het verleden is gebleken dat er om diverse redenen, voor het spelen in de maand juni (te) weinig interesse was. Dat zou onder de gegeven omstandigheden dit jaar wel eens anders kunnen zijn. Noodgedwongen hebben we straks immers maanden geen speelavonden gehad. Daarom heeft het bestuur, in overleg met de TC. het volgende besloten. Als blijkt dat na 1 juni a.s. de situatie het weer toelaat, bieden we de mogelijkheid om de woensdagavonden in de maand juni te bridgen. Wanneer laat de situatie het toe? 1. De bescherming van de gezondheid van ons, nagenoeg allemaal behorend tot wat we de risicogroep in deze crisis noemen, staat voorop. Dus samen bridgen moet objectief verantwoord zijn en door ieder deelnemend lid voor zichzelf ook verantwoord geacht worden. 2. Het moet mogelijk zijn om gebruik te maken van onze speellokatie in het Koelhuis.

Over de Lingewaardse Zomeravond Bridge, traditioneel gehouden in de maanden juli en augustus worden alle leden van de 4 organiserende clubs op een later tijdstip geïnformeerd. Voor beslissingen daarover hebben we nog even de tijd, temeer nu de respectieve wedstrijdleiders een compleet draaiboek klaar hebben.

Rest mij jullie, namens het bestuur en de leden van de TC., allemaal heel veel sterkte te wensen voor de komende tijd. Hopelijk kunnen we elkaar weer gauw in goede gezondheid ontmoeten.

 

Ben Dries