Clubreglementen

CLUBREGLEMENTEN BRIDGECLUB GENDRINGEN

 • Afwezigheid:                                                              

1e keer: E.G. (max. 50%)                          Regel 1e keer afwezig:

2e keer: E.G. (max. 45%)                          Eigen gemiddelde              

3e keer: degradatie                                   max. 50%

4e keer: degradatie

 

 • Combipaar:

Minimum:                                                 Maximum:

geen                                                        geen

 

 • Rekenmethodes:

Eigen gemiddelde wordt berekend met de volgende scores:

 • scores behaald als paar in andere lijn
 • scores behaald als speler in andere lijn
 • scores behaald met invallers (binnen en buiten de club)
 • scores behaald als combipaar

 

Voorlopig eigen gemiddelde bij afwezigheid scores: 50%

Scores weglaten: Aantal laagste scores weglaten bij berekening competitiestand: 0

Berekening competitiestand: sorteren stand op gemiddelde.

 

 • Slemcompetitie:

geboden EN gemaakt klein/groot slem                      geboden en NIET gemaakt

in kleur:     klein: 2 pnt.; groot:5 pnt.              klein in kleur: -1 pnt.; in sa: -1 pnt.

in sa:        klein: 3 pnt.; groot 6 pnt.              groot in kleur: -2 pnt.; in sa -2 pnt.

 

 • Weergave competitiestand:

Alles tonen. (afwezigheid, paar andere lijn, invaller binnen/buiten club, combipaar, meer/minder spellen)

 

 • Paar in andere lijn:

In hogere lijn:                                            In lagere lijn:

Bonuspercentage: 5%; ondergrens 50%)        Correctiefactor: 0,97, geen bovengrens

 

 • Speler in andere lijn:

In hogere lijn:                                            In lagere lijn:

Bonuspercentage 5%; ondergrens 50%          Correctiefactor: 0,97 geen bovengrens

 

 • Invallers binnen de club:

Minimum: geen minimum                    Maximum: Geen maximum

 

 • Invallers buiten de club:

Minimum: 50%                                          Maximum: 55%

 

Bij oneven aantal paren in A-B-C lijn kan wedstrijdleider een paar in de naaste lijn laten spelen.

Het laagste paar uit de A-lijn kan dan invallen in de B-lijn; het hoogste paar uit de B-lijn in de  A-lijn.

Het laagste paar uit de B-lijn kan invallen in de C-lijn; het hoogste paar uit de C-lijn in de B-lijn.

Nooit zal een paar uit de A-lijn in de C-lijn spelen of omgekeerd.

Een paar kan niet vaker dan één keer tijdens een competitieronde invallen in een andere lijn.

In een laatste zitting van een competitieronde kunnen slechts die paren in een andere lijn invallen die niet meer kunnen promoveren en/of degraderen.