Bridgecursussen 2020/2021

Beginnerscursus bridge

 

Elk jaar starten we in september met een beginnerscursus bridge. Dat zijn we ook dit jaar 2020 van plan, maar vanwege de op dat moment geldende corona-voorschriften zou de daadwerkelijke aanvang op een later tijdstip kunnen zijn. Zodra daarover meer bekend is, wordt dat op deze website, maar ook in de regionale bladen gepubliceerd.

De beginnerscursus vindt plaats op de woensdagavond. Het eerste gedeelte van deze cursus omvat 12 wekelijkse lesavonden waarin de basisbeginselen van het bridge worden behandeld. U hoeft niet over kaartervaring te beschikken en u kunt zich mét, maar ook zonder bridgepartner aanmelden. De lessen worden gegeven aan de hand van de nieuw ontwikkelde lesmethode van de Nederlandse Bridgebond: Start met bridge. De totale beginnerscursus omvat twee delen; ook het tweede deel omvat 12 lesavonden en wordt aansluitend aan deel één gegeven.

 

Vervolgcursus bridge

Deze vervolgcursus is bestemd voor bridgers die graag iets toevoegen aan de eerder geleerde basisbeginselen uit de eerste twee bridgeboekjes. De cursus wordt gegeven op de donderdagavond in de periode van oktober 2020 t/m januari 2021 met een ritme van gemiddeld 2 lessen per maand. Ook bij deze planning moeten we rekening houden met de op dat moment geldende corona-voorschriften. Het kan dus zijn dat de vervolgcursus op een later tijdstip aanvangt.

Bij bridge is het belangrijk dat je met enige regelmaat de eerder geleerde theorie opfrist en uitbreidt. Met de nieuwe kennis zit je dan weer alerter aan de bridgetafel.

De onderwerpen komen uit verschillende leermethodes en zijn een prima vervolg op de eerder genoemde basisbeginselen van het bridge:

-       Uitkomen
-       Signaleren
-       Afspelen; waarom haal ik vaak een slag minder ?
-       De strijd om de deelscore; wanneer doorbieden, wanneer niet ?
-       Openingsbiedingen met weinig punten; o.a. de regel van 20
-       De hele biedserie van openingsbod t/m het tweede bijbod
-       Vijfkaart hoog i.p.v. vierkaart hoog
-       Negatief doublet

 

Belangstellenden kunnen over bovenvermelde cursussen informatie krijgen bij Steef Weijers; hij is NBB bridgedocent en verzorgt beide cursussen. Zijn telefoonnummer is 0645638238. Het emailadres is: steefweijers@hotmail.com