Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Clubcoordinator nieuwe leden
Mevr. M.C.N. Poelma
0317-422798
Clubmateriaalbeheerder
Mevr. M.C.N. Poelma
0317-422798
Voorzitter
Mevr. E.C.C. Lintner
06-27356610
Vice-voorzitter
Dhr. J.M. Suerink
06-51533176
Secretaris
Mevr. J.A.E. Velema
0317-417638
Penningmeester
Mevr. F.S.M. Taquin
0488-481784
Penningmeester
Dhr. D.P. Rudrum
0317-424871
Bestuurslid
Mevr. M.C.N. Poelma
0317-422798
Bestuurslid
Dhr. D.P. Rudrum
0317-424871
TC-lid
Dhr. H.J. van der Kamp
0318-526812
TC-lid
Dhr. J.H. Wesselink
0317-318743
TC-lid
Dhr. J.M. Suerink
06-51533176
Competitieleider extern
Dhr. D.P. Rudrum
0317-424871
Contactpersoon NBBR
Dhr. H. Leonhard
0317-844775
Beheerder uitslagenservice
Dhr. H. Leonhard
0317-844775