Corvee

Ruilen

U kunt van datum ruilen met een ander paar voor het verrichten van de corvee taken. Voorwaarde is dat u de coördinator, Hein van Amerongen hiervan bijtijds op de hoogte stelt.