Indelingsmethode kroegentocht

Voor de kroegentocht gebruiken wij voor de indeling de methode van “zaaien”. We doen dat op basis van de behaalde meesterpunten. Hieronder een (technische) uitleg van deze indelingsmethode.

ZAAIEN

Ideaal bij een parenwedstrijd is dat ieder paar alle overige paren als tegenstander ontmoet, en dat het schema ook verder in balans is. We doen hier nu wat water bij de wijn: het is niet per se nodig dat iedereen precies dezelfde tegenstanders ontmoet, maar het is voldoende als iedereen tegenstand van gelijke sterkte ontmoet. Het indelen van de deelnemers op zo'n manier dat hier bij benadering aan voldaan wordt noemen we zaaien. Het doel van zaaien is niet dat sterke spelers sterkere tegenstand ondervinden dan zwakke spelers. Het is ook niet een manier om de uitslag te manipuleren zo dat sterkere paren in het voordeel zijn. Het doel is juist dat iedereen zo veel mogelijk gelijke tegenstand ondervindt, zo dat het best spelende paar ook de beste kansen heeft.

Het is duidelijk dat zich hier een probleem voordoet: hoe bepaal je vooraf de sterkte van een paar? Wij (BC de Liemers) doen dat op basis van de behaalde meessterpunten van de NBB. Aan ieder paar wordt een sterkte toegekend, uitgedrukt in een getal 1, 2, 3, ... waarbij 1 sterker is dan 2, enzovoorts. We beperken ons verder tot topintegraal wedstrijden, die zo zijn opgezet dat het veld verdeeld is in een aantal lijnen. Een eerste vereiste is dan dat in iedere lijn de paren gemiddeld dezelfde sterkte hebben. Verder is het van belang dat u niet in alle lijnen dezelfde sterkteverdeling hanteert, dus bijvoorbeeld niet in alle gelijksoortige lijnen paar 1, 2, 3 in volgorde van sterkte. Dan krijgt u een ongewenste correlatie, namelijk op ieder spel worden alle sterkste paren met elkaar op dezelfde manier vergeleken, en idem voor de de minder sterke paren.

Hoe moet het dan wel? Joop van Wijk heeft een methode bedacht om de kwaliteit van een zaaischema te onderzoeken.

Als voorbeeld nemen we als basisschema een Schevenings schema van 16 paren en 8 ronden. Hierbij blijkt een uitstekend schema voor het zaaien de volgorde:

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8  9 9   9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1     1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9     9 9 8 8 7 7 6 6 enz.

dat wil zeggen, in lijn A nemen we voor paar 1 en paar 2 paren van sterkte 1, paar 3 en 4 sterkte 2, enzovoorts. In lijn B nemen we de omgekeerde volgorde, dus hier paar 1 en 2 zwakke paren, van sterkte 9, enzovoorts. Voor dit 8-ronden schema levert dit de beste resultaten die we hebben kunnen vinden met het toepassen van één draaironde.