Contributie

In de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2019 is de contributie voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld.

De contributie bedraagt per speeldag (maandagavond, dinsdagmiddag en donderdagavond) € 38,- naast een afdracht aan de NBB.

Die afdracht aan de NBB is:

 • voor een "enkellid" € 23,00 (dan speelt u alleen bij onze vereniging) en
 • voor een "dubbellid" € 11,50 (spelend bij de NBB aangesloten verenigingen) en
 • bent u lid van 3 bij de NBB aangesloten verenigingen, dan is de afdracht aan de NBB € 7,50. 

De contributie bestaat uit de som van de clubbijdrage én de NBB afdracht.

De contributie wordt na de ALV via een afgegeven machtiging voor automatische incasso in de maand oktober geïnd.

Voorbeeld:

 • U speelt op twee avonden bij BC de Liemers en bent alleen lid van BC de Liemers
 • 2 x € 38,- en afdracht aan de NBB € 23,00.
 • U speelt op alle drie de speelmomenten en bent alleen lid van BC de Liemers
 • 3 x € 38,- en afdracht aan de NBB € 23,00
 • U speelt op een avond bij BC de Liemers en nog een keer bij een andere bij de NBB aangesloten vereniging
 • 1 x € 38,- en afdracht aan de NBB € 11,50
 • U speelt op twee avonden bij BC de Liemers en nog bij een andere bij de NBB aangesloten vereniging
 • 2 x € 38,- en afdracht aan de NBB € 11,50