Kroegentocht 2020

Download bijlage:

Beste bridger,

Op 19 maart hebben wij aan de deelnemers van de 14e bridgedrive voor War Child het volgende geschreven:

Beste bridger,

Bijgesloten treft u een brief aan over het annuleren van de 14e bridgedrive voor War Child.

We doen in deze brief een voorstel over het terug te storten bedrag en verzoeken u om een reactie.

Van harte wensen we iedereen die op welke manier ook getroffen wordt alle goeds.

We hopen u -ijs en weder dienende- volgend jaar bij de 14e bridgedrive op 17 april 2021 te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

namens de commissie kroegentocht

Guus Lijnkamp

06-22153923