Statuten & reglementen

B.C. De Robber kent statuten, een huishoudelijk reglement en een wedstrijd reglement.

 

Deze zijn te vinden op de eigen website: https://www.derobber.nl 

 

Klikken op de direkte links kan ook: klik op statuten, huishoudelijk reglement of wedstrijdreglement.