Privacyverklaring
Geplaatst op zaterdag 26 mei 2018

 Onder het menukopje "reglementen" vindt u de privacyverklaring van A.B.C.D.

 Het is aan te bevelen om de tekst te lezen.

 Deze verklaring is opgesteld door de N.B.B.  met enkele aanvullingen voor A.B.C.D.