Contributie blijft € 90,00 per lid
Geplaatst op 10-10-2018

De contributie voor het seizoen 2018/2019 blijft gehandhaafd op € 90,00 per lid.

Contributie overmaken naar: NL39INGB0007625846 t.n.v. Bridgeclub Ahrend