Achterkantjes en stelling van de week

De geschiedenis

Achterkantjes
Op de bridgeclub wordt regelmatig gevraagd om een bepaald onderwerp (nog) eens een keer uit te leggen of toe te lichten waarom mensen een bepaalde conventie spelen of een specifieke techniek hanteren.

Elke week wordt er een weekbericht geproduceerd met de uitslag en stand van de competitie na de ronde van de week ervoor. Dit past op 1 A4-tje. Door de achterkant van het weekbericht te gebruiken voor het uitleggen en bespreken van de gevraagde onderwerpen, wordt het weekbericht ineens heel interessant voor iedereen.

Omdat niet iedereen altijd de clubavond bezoekt, komt nu de vraag of het weekbericht van een paar weken geleden nog beschikbaar is. Niet voor de competitiestand, maar voor het achterkantje. Door nu alle achterkantjes in één verzameling bij elkaar te zetten, is dit voor iedereen toegankelijk en hoef je niet te wachten totdat het achterkantje aan de beurt is.

De tekst en uitleg die wordt gegeven is geen wet van Meden en Perzen. Het is een visie op hoe bepaalde conventies gespeeld kunnen worden en hoe vaak praktisch nut kan worden verkregen uit bepaalde bied- of speelsituaties. Uiteraard staat het een ieder vrij de suggesties zelf toe te gaan passen met zijn partner, maar we zijn ons ervan bewust dat er ook geheel andere opvattingen kunnen zijn en die respecteren we net zo goed.

Vragen, opmerkingen, suggesties en verzoeken om uitleg over onderwerpen die hier (nog) niet vermeld zijn, kan u altijd sturen naar
 

ws@bridgeclub-imp.nl

 

De achterkantjes van het weekbericht

Speciaal voor andere verenigingen

Veel verenigingen vinden de achterkantjes zo leerzaam, dat ze er graag een aantal van op hun website plaatsen. Regelmatig krijgen we hier verzoeken over.
Helaas staan we niet toe dat u de inhoud kopieert naar een eigen website. We kunnen dan geen onderhoud doen en uiteindelijk komt er iets op een website waar we misschien niet (meer) achter staan.

U hoeft uw leden natuurlijk het leesplezier niet te onthouden. Door op uw website een link te plaatsen naar één van de achterkantjes, of desnoods de hele index, kan elke bezoeker van uw site hier kennis van nemen. En als we dan een keer een tekst aanpassen, is dat ook meteen voor uw bezoekers zichtbaar.

 

Stelling van de week

 

Er zijn talloze "wijsheden" omtrent de spelregels voor bridge in omloop. Vele van die wijsheden behoeven enige nuance en andere kloppen van geen kant. Om de spelers te doordringen van de zin en onzin hiervan, wordt op de club elke week een stelling voorgelezen. De leden mogen kiezen en vervolgens wordt uitgelegd hoe het werkelijk in elkaar zit.

 

De Stelling van de week