WECO

Richtlijnen  WECO - BC Zomerzorg

 

 

  1. Belangrijkste taak voor de WECO voorafgaande aan iedere ronde is het verzamelen van een even aantal paren, waar door er geen stilzit ontstaat.

Indien niet mogelijk: dan maar een stilzit.

Leden worden nooit afgezegd, invallers in principe ook niet, tenzij de betreffende invaller(s) te kennen hebben gegeven dat dit zonder problemen gedaan kan worden.

 

  1. Bij een oneven aantal in 2 lijnen wordt gebruikt gemaakt van een combitafel, echter  

alleen de combinaties A-B en B-C zijn toegestaan.

Bij de noodzaak voor een combitafel A-C wordt of een paar uit de C- naar de B-lijn

overgeheveld, of een paar uit B- naar de A-lijn. Dit altijd in overleg met het paar dat in een hogere lijn moet spelen. Ten einde het aantal tafels in de zaal te beperken moet bij de lijn met 13 paar de wachttafel op plaats 13 worden gezet (van totaal 14) en bij een lijn met 15 paar op plaats 16.

Bij lijnen van 11 paar maakt het niet uit, er zijn immers altijd 6 tafels nodig.

Het gekozen schema moet zijn Multiplex mpx NBB´93, optimaliseren met WIP2000.

 

  1. Combiparen zijn mogelijk indien vroegtijdig aangegeven. Dat wil zeggen voordat de loopbriefjes zijn geprint of de kastjes zijn geactiveerd. Tevens moet er voldoende tijd zijn om te zitting opnieuw te programmeren. Als aan een van deze 3 voorwaarden niet voldaan kan worden, dan  kunnen deze 2 leden alleen mee doen als een paar met invaller van buiten de club. Ze moeten dan zelf maar aangegeven welk paar afwezig is en welk paar er met een invaller speelt.

 

  1. Correcties van de score´s kan aan tafel met beide paren aanwezig, doch het liefst met score correctiebriefjes.  Andere correcties kunnen alleen op aangeven van een arbiter. Uitzondering hierop zijn de gevallen waarin een spel niet is ingevoerd en waardoor de volgende paren (of de WECO) dus in de problemen komen. Hierover bestaat reeds een arbitrale uitspraak namelijk dat voor NZ een 0 wordt ingevoerd (de display geeft dan NG aan ( is Niet Gespeeld ). Beide paren hebben dus een spel minder gespeeld.