Spelregels bekeken

 

Bridgeplezier, spelregels en arbitrage
 
 
Als je in thuis bridge speelt, doe je dat meestal uitsluitend voor de gezelligheid. Je hoeft het niet zo nauw te nemen met de regeltjes en als iemand zich een keer vergist, dan laat je dat vaak gewoon herstellen/doorgaan.
Niet met het mes op tafel, maar voor de gezelligheid.
 
Op de club ligt dit echter een tikkeltje anders. Natuurlijk bridge je ook hier voor je plezier, maar er wordt wel een competitie gespeeld. Iedereen is benieuwd naar de uitslag.
En om iedereen gelijke kansen te geven spelen we volgens spelregels, net als in elke andere sport.
 
De spelregels gelden voor iedereen, dus voor jou, voor hem, voor haar, voor ons allemaal.
 
Als er bv wordt verzaakt, gebeurt het regelmatig dat de verzaker aangeeft dat het niet van invloed is op het spel en/of de score. Leuk voor hem/haar als je erin trapt, in deze bluf. Hij/zij weet vaak de regels wel en ook dat er waarschijnlijk een correctie zal worden gedaan als de arbiter erbij wordt geroepen. Meestal een correctie in jouw voordeel.
Schroom  dus niet om de arbiter te roepen.
 
De arbiter roepen is geen misdaad en ook geen mes op tafel. Ook is het moeilijk omdat het lijkt dat het ten koste van de sfeer/gezelligheid gaat. Een veel voorkomend misverstand.
Niets is minder waar.
De arbiters zijn er voor om het spel verloop zo goed en eerlijk mogelijk te laten verlopen, met in achtneming van de spelregels.
Roep bij een mogelijke overtreding of onenigheid gelijk de arbiter; ga niet in discussie aan de tafel want dat leidt vaak tot irritatie en ongewenste stemming.
 
De arbiter zal zo goed mogelijk het probleem proberen op te lossen. Soms schrijven de regels een
straf voor, maar vaak ook niet. De arbiter geeft je uitleg hierover.
De arbiter neemt een beslissing (soms een tijdelijke) en vertelt hoe het spel verder gaat.
Iedereen dient de beslissing te respecteren, ook al ben je het er op dat moment niet mee eens.
Morren en eindeloze discussies kunnen leiden tot irritaties aan tafel en in de zaal.
 
Let wel: een arbiter moet direct erbij geroepen worden, anders zou je je rechten op een juiste afhandeling kunnen verspelen.
 
Je kent wel de situatities:
-iemand verzaakt
-iemand bied voor de beurt
-iemand bied, maar zijn bod is onvoldoende
-iemand komt voor de beurt uit
-iemand vergeet te alerteren
-iemand vergist zich met bieden en corrigeert dit
-de leider noemt een kaart en corrigeert dit
Allemaal situaties waarbij de arbiter kan helpen om het spel zo goed mogelijk te continueren.
Laat je niet in de luren leggen door je tegenstander, probeer het niet zelf op te lossen, maar roep de arbiter erbij. Die kan de spelsituatie beoordelen en indien nodig corrigeren en als dat in jou voordeel is, so be it. 
Uiteindelijk heb jij de situatue niet veroorzaakt.
 
Een paar zaken op een rijtje:
1) Na een rondpas in de eerste mag niet worden overgeschud! De kaarten gaan gewoon terug in het bord en als contract woedt ingevuld : PAS.
De reden hiervoor is dat sommige paren zwakke 2 openingen starten, waar anderen zich houden aan de12/13 punten openingen.
De kreet "we komen om te spelen" is nergens terug te vinden in de reglementen en dus geen excuus om over te delen.
Als in de A-lijn toch wordt overgeschud, loopt de gehele tafel kans op een arbitrale score van 40%.
Maak dus altijd bezwaar als de tegenstander wil overschudden. Ook in de ander lijnen mag niet overgeschudt worden, maar de arbiters zijn hier minder streng.
 
2) Een genoemde kaart is een gespeelde kaart en mag niet worden teruggenomen.
De dummy dient de kaart bij te leggen die de leider heeft genoemd. 
Dus als de leider Harten 9 zegt en hij ziet bv Harten Heer op tafel verschijnen en dan aangeeft "doe maar Harten Aas" dan is dat jammer. De Harten 9 is genoemd.
Roep bij twijfel de arbiter.
 
3) Als iemand voor zijn beurt uitkomt/bijspeelt, roep de arbiter. Het spelverloop kan flinke gevolgen
hebben, meestal in jouw voordeel.
 
4) Roep bij verzaking altijd de arbiter.
 
5) Tijdens het bieden mag er niets gedaan worden om je partner ongeoorloofde informatie te geven.
Er mag alleen gesproken worden als er om uitleg over een bieding wordt gevraagd aan de partner van de bieder. Elk ander praatje/commentaar is ongeoorloofde informatie.
De afspraken dienen op de kaart vermeld te staan en te worden gealerteerd.
 
6) Blijf ten alle tijden hoffelijk aan tafel, zowel naar je tegenstanders, je partner en de arbiter. 
Grofheid, laakdunkendheid en brutaliteit wordt niet getolereerd en kan/zal leiden tot sancties.
 
 
Tot slot nog dit:
Arbiters zijn ook maar mensen. Zij moeten een beslissing nemen om het spel te kunnen continueren. Het kan zijn dat zij een fout maken of dat jij het niet eens bent met de beslissing.
Accepteer op dat moment de beslissing en vervolg het spel.
Na afloop van de zitting bestaat de mogelijkheid om van gedachte te wisselen over de beslissing en
ook om in protest te gaan.
Neem in acht dat de arbiters onderling overleg plegen over de genomen beslissing en ook ze de gevolgen voor de niet-veroorzakende partij bekijken in de uitslag van het betreffende spel.
Zijn er aanpassingen/correcties noodzakelijk dan zullen zij dit aan beide partijen mededelen.