Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Cees Schrama
06-45602203
Secretaris
Frank Hoenderdos
023-5245630
Penningmeester
Tineke Allaert
06-11457992
Bestuurslid
Ralph Vergeer
023-5556277
Bestuurslid
Doke Roozen-Karremans
023-5373373
Bestuurslid
Roger Bekius
023-5260663
Ledenadministrateur
Frank Hoenderdos
023-5245630
Ledenadministrateur
Ger Smit
023-5291517
TC-voorzitter
Doke Roozen-Karremans
023-5373373
Competitieleider extern
Roger Bekius
023-5260663
Webmaster
Thomas van der Hoeden
023-5458248
Webmaster
Marten Hoogeterp
023-5638005
Webmaster
Ralph Vergeer
023-5556277