Lid worden

Download bijlage:

B.C.G. HEEMSTEDE heeft ca. 120 leden.

Wilt u de sfeer op een speelavond proeven, maak dan een afspraak om een keer te komen spelen als gast, met Ingrid Mense, 023-5292571. U bent van harte welkom.
 

Met het opvangen van beginnende bridgers heeft de club enige ervaring. Met het beginnerstempo wordt, zo mogelijk, rekening gehouden. Wij spelen:
paren: 7 rondes van 4 spellen,
butler: 7 rondes van 4 spellen,
viertallen: 28 spellen per avond,
en diverse drives.

 

De contributie bedraagt voor het seizoen 2019/2020 € 87,50 per persoon. (Er wordt geen rekening gehouden met dubbele NBB lidmaatschappen)

Nieuwe leden betalen eenmalig € 15,- entreegeld. Bij toetreden tijdens het seizoen is men naast het entreegeld van € 15,- een bedrag van € 9,75 per (gedeeltelijke) speelmaand verschuldigd.
IBANnummer: NL96INGB0007816492 tnv Bridgeclub B.C.G. HEEMSTEDE.

 

U kunt zich aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier dat u kunt downloaden via de link bovenaan deze pagina. U kunt dit formulier opsturen per mail naar het secretariaat via secretaris@bcgheemstede.nl of u kunt de gevraagde gegevens direct in het mailbericht vermelden.

Mocht er nog geen telefonisch contact zijn geweest, dan wordt er met u contact opgenomen alvorens uw aanmelding in behandeling wordt genomen.