Informatie voor wie lid wil worden

Download bijlage:

Bridgen bij BC Centrum 111 is plezierig!

 

U wilt als clubbridger eventueel (ook) bij ons komen bridgen? Wij willen graag met U kennismaken. En als U tot nu toe alleen in de huiselijke kring heeft gespeeld of onlangs bij een passageclub het bridgespel heeft geleerd, nodigen wij u ook graag uit, contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom om één of twee keer te komen proefspelen. We spelen in het gebouw “ de Luifel” aan de Herenweg in Heemstede, vlak naast de (kleine) BAVO kerk. Neem contact op met onze secretaris!

 

BC Centrum 111 is een vrij grote club (140 leden), die 35 jaar bestaat. De club heeft de naam dat er gezellig kan worden gebridged en dat de leden plezierig met elkaar omgaan. Wij spelen in een ruime zaal. Voor en na het spelen is er volop gelegenheid elkaar in de zaal of aan de bar te ontmoeten.

 

De spelers worden naar sterkte ingedeeld. We kennen 4 lijnen van elk ca. 16 paren.

Startende bridgers spelen tegen anderen van hun eigen niveau.

 

Het Bestuur is er attent op dat nieuwe spelers zich snel op hun gemak voelen. Het houdt vooral in de beginfase nauw contact met hen. De club heeft ervaring in het introduceren van nieuwe leden, juist uit passageclubs.

 

Elke dinsdag van begin september tot medio mei spelen we tussen 19.45 uur en 23.00 uur totaal 6 ronden van 4 spellen, meestal in een Parencompetitie. De scores worden verwerkt met behulp van de nieuwste bridgemates. Op de avond zelf zijn direct na afloop de uitslagen bekend. De andere morgen ontvangen de leden de scores en standen per e-mail thuis.

 

Op het jaarprogramma staan altijd een aantal feestelijke drives. Elk jaar organiseren een paar leden een club-bridgeweekend in het land.

 

Historie en achtergrondinformatie            

De club is opgericht in oktober 1979. De naam “Centrum 111”  herinnert aan  de locatie waar gestart werd in een gebouw aan de Herenweg in Heemstede. BC Centrum 111 is juridisch onderdeel (werkgroep) van  de Stichting CASCA, ontstaan door fusie van een aantal gemeentelijke culturele instellingen. In de praktijk opereert de club geheel autonoom. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris  en een lid dat de Technische Commissie vertegenwoordigt.