Spelregelboekje digitaal in te zien
Geplaatst op maandag 6 november 2017

De (per 1 september jl. veranderde) spelregels van de Nederlandse Bridgebond, die wij ook hanteren, treft u aan in de linkerkolom