Fotosite

In de loop der jaren zijn er veel foto's bij ABC'78 gemaakt. Hierbij de link naar de site.
Wie nog meer foto's heeft kan ze aanleveren bij Mirjam Vrees mvrees@xs4all.nl.

U kunt de foto's inzien bij Flickr door hier te klikken.