Vervolgcursus Bridge in een Flits deel 2 is inmiddels afgesloten.

De cursus is inmiddels afgesloten.