Wijzigingen spelregels

Overzicht wijzigingen spelregels 2017 (zie ook WEKO wijzer, even inloggen met je NBB nr)

Wat de spelers moeten weten:

Onderstaand in volgorde van het artikelnummer in de spelregels de belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht in de editie van 2017. Uiteraard is er nog veel meer gewijzigd, maar dat is bestemd voor de arbiter. De speler aan tafel moet echter wel op de hoogte zijn van wijzigingen die ook hem aangaan en waarmee hij zijn voordeel kan doen:

 

 • 6  Bij het schudden en delen mogen geen twee achtereenvolgende kaarten van de stapel bij dezelfde speler terechtkomen. 
 • 7  Het board dat wordt gespeeld moet op tafel blijven liggen en in de correcte positie. 
 • Je mag na het spel een andere hand inzien als de WL of een tegenstander daartoe toestemming geeft.
 • 9  Iedereen, ook dummy, mag een onregelmatigheid trachten te voorkomen. Maar dummy mag nog steeds niet vragen aan een tegenspeler of die misschien verzaakt!
 • 20  Een speler moet zodra hij zich tijdens de bieding realiseert dat hij verkeerde uitleg heeft gegeven, de WL ontbieden. Maar, nieuw, hij mag nu ook wachten met zijn correctie tot de Uitlegperiode (na de afsluitende pas en voordat de uitkomst wordt opengelegd).
 • Spelers mogen geen fout antwoord proberen uit te lokken met een bepaalde vraagstelling. 
 • 23  Vergelijkbare bieding Een vergelijkbare bieding is een bieding die dezelfde of een vergelijkbare betekenis heeft of een subset vormt van de oorspronkelijke (ingetrokken) bieding of hetzelfde doel heeft als de oorspronkelijke bieding (bijvoorbeeld een relay) Dan geen onmiddelllijke rechtzetting maar eventueel een a.s. na afloop van het spelen. 
 • 25 A  Een onbedoelde bieding kan alleen het gevolg zijn van spreek- of grijpfout. Het maakt niet uit hoe de speler deze fout ontdekt. “Denkpauze” is verdwenen.  Bieding door: concentratieverlies, kijk- of telfout, geldt als bedoeld.
 • 26  Voorspeelbeperking na ingetrokken bieding Na een vergelijkbare bieding: geen voorspeelbeperking (ook dan kan  de WL achteraf voordeel door de overtreding opheffen) Indien geen vergelijkbare bieding: wél voorspeelbeperking. Leider mag de partner van de overtreder één kleur verbieden. Hij mag kiezen uit alle kleuren; alleen voorspelen in een kleur/ kleuren die legaal zijn aangeduid mag niet worden verboden. 
 • 27  Onvoldoende bod Indien het vervangende bod vergelijkbaar is, gaat het bieden door zonder verdere consequenties.
 • 30 (Pas voor de beurt)  RT aan de beurt: eerste beurt passen.  LT of partner aan de beurt: partner nog geen restrictie. Volgende beurt partner wél pasplicht als de vervangende bieding van de overtreder niet vergelijkbaar is.
 • 31 (Bod voor de beurt)  RT aan de beurt. Indien vergelijkbare bieding: geen rectificatie, geen voorspeelbeperking; WL kan wel achteraf vermeend voordeel door de overtreding opheffen. Indien geen vergelijkbare bieding: partner moet in zijn eerste beurt passen. LT of partner aan de beurt. Partner mag nu gewoon bieden. Partner heeft in zijn volgende beurt wél een pasplicht als de bieding van de overtreder niet vergelijkbaar is. WL kan wel achteraf vermeend voordeel door de overtreding opheffen. 
 • 32 (Doublet of redoublet voor de beurt)  RT aan de beurt: Indien vergelijkbare bieding geen rectificatie (geen voorspeelbeperking, wel correctie achteraf van de WL mogelijk. indien geen vergelijkbare bieding: partner moet in eerste beurt passen (geen correctie WL achteraf, wél voorspeelbeperking) Partner aan de beurt: Partner mag nu gewoon bieden; geen pasplicht. WL kan achteraf vermeend voordeel opheffen. 
 • 42  Toegevoegd dat dummy moet zorgen dat leider in dummy bekent. Dummy mag nu ook onregelmatigheid van tegenstanders trachten te voorkomen. Maar als een tegenstander niet bekent, mag dummy niet vragen of hij misschien verzaakt, of daar op andere wijze de aandacht op vestigen.
 • 43  Dummy mag sowieso niet kijken naar de kaarten van de tegenspelers en die mogen hun hand niet aan dummy laten zien.
 • 45C4b Verspreking van de leider bij het spelen van een kaart in dummy mag hersteld maar geen concentratieverlies of verandering van gedachten. De denkpauze is – gelukkig– geschrapt.
 • 50  (Behandeling strafkaart)  1. Als strafkaart nog op tafel ligt is zowel de wetenschap van die kaart, als de informatie die uit die kaart voortkomt, voor leider en tegenspelers geoorloofd  2. Als strafkaart terug is in de hand: ongeoorloofde informatie. 3. Als de strafkaart is gespeeld: informatie van die gespeelde kaart (uiteraard) geoorloofd; informatie door de keuze van die kaart: OI
 • 57  Een klaargehouden kaart (van een tegenspeler) om bij te spelen, terwijl de RT nog niet heeft (bij)gespeeld, mag niet meer worden vervangen. Als met die klaargehouden kaart zou worden verzaakt, wordt die kaart een strafkaart!
 • 62  Als beide partijen verzaken in dezelfde slag en één speler speelt een kaart in de volgende slag, zijn de beide verzakingen onvoldongen.
 • 65 Ook voor leider eindigt het recht de kaart correct te laten leggen als door zijn partij in de volgende slag is (voor)gespeeld.
 • 66 De termijn voor de eigen kaart inzien is verruimd tot de eigen partij speelt in de   volgende slag; niet meer tot er is voorgespeeld.
 • 68  Er kan bij een claim doorgespeeld worden als, op verzoek van de niet-claimende partij, alle vier de spelers dat willen. (Sterk af te raden voor spelers die de claim betwisten.  De claimer zal extra alert het spel vervolgen, terwijl de ontboden arbiter moet uitgaan  van zorgeloos spel).
 • 72C  Het oude artikel 23, als je had kunnen weten dat een overtreding voordeel zou kunnen opleveren moet de arbiter achteraf ingrijpen.
 • 75  Uitgebreider protocol voor onjuiste uitleg vs. onjuiste bieding. Weko uitspraak omtrent “beklijfde afspraken” is vervallen.