Aan-afmelden

-1- Bij voorkeur een week van te voren in het schrift opgeven.

-2- Uiterlijk tot woensdagavond 20:00 uur via Afmelden/aanmelden op deze website.

-3- Bij bijzondere omstandigheden kunnen de volgende adressen worden gebruikt:

     E-mail: deijsselbridge@gmail.com

     Telefoon bestuursleden: zie website