Competitiereglement

 

COMPETITIE REGLEMENT BC DE TOCHTEN

  1. De competitiewedstrijden (paren) worden gespeeld volgens de regels van de Nederlandse Bridge Bond en bestaan minimaal uit 8 speelavonden per competitie.
  2. Als een lid verhinderd is op een speelavond aanwezig te zijn, dient de wedstrijdleiding hiervan tijdig (24 uur van te voren) in kennis te worden gesteld. Na overleg met de wedstrijdleiding kan men zelf voor een vervanger zorgen.
  3. Bij afwezigheid van een paar zonder voorafgaande kennisgeving wordt een score van 30% toegekend, tenzij door overmacht. Dit ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.
  4. Bij afwezigheid van een paar met voorafgaande kennisgeving wordt de volgende score toegekend:
  • voor de eerste keer afwezigheid in een serie: het gemiddelde van de daadwerkelijk behaalde scores in die serie minus 5%;
  • voor de tweede keer afwezigheid in een serie: het gemiddelde van de daadwerkelijk behaalde scores in die serie minus 10%;
  • voor de derde keer afwezigheid in een serie: het gemiddelde van de daadwerkelijk behaalde scores in die serie minus 15%;
  • voor de vierde en volgende afwezigheid in een serie: 40%.

​​  5.  Als voor één van de leden van een paar een vervanger speelt gelden de volgende correcties op de behaalde score:

  • de invaller is een speler van de vereniging: geen correctie en de score geldt voor beide paren;
  • de invaller is geen lid van de vereniging: de behaalde score met een minimum van 45% en een maximum van 55%.

  6.   Het eindresultaat van een serie wordt bepaald door het gemiddelde van alle in die serie gespeelde spellen.