Toespraak voor Erelid bij verrassing.
Geplaatst op maandag 21 november 2016 - 11:54 door Henk Sommer

Lustrum 40 jarig bestaan van Bridgeclub Vierpolders

Gevierd op 10 september 2016

 

Toen in de maand juni 40 jaar geleden onze bridgeclub werd opgericht, was Cees Mulder een van de oprichters. Met veel plezier en enthousiasme werd op 23 september 1976 de eerste openingsdrive gespeeld op de donderdagavond. Vanwege afspraken met de judoclub zou er elk jaar gewisseld worden van speelavond. Dus in het tweede seizoen wordt op woensdagavond gespeeld. Dat is sindsdien niet meer veranderd, tot teleurstelling van vele voetballiefhebbers.

In het begin groeide de club heel organisch. Wel werd de club al direct na de oprichting lid van de Bridgebond. Men was beslist ambitieus en deed mee aan districtswedstrijden. Langzamerhand ontstond de wens om de vereniging als rechtspersoonlijkheid te formaliseren. Op 4 juli 1979 passeerden de statuten bij de notaris. Ondertekenaar was onder andere Cees Mulder. Hij deed veel aan ledenwerving onder de jeugd en onder sterke bridgers van buiten. Hij organiseerde veel toernooien en wist altijd dingen voor elkaar te krijgen.

In het boekje wordt gesproken over stormachtige jaren. In de loop van de jaren wordt na meerdere keren in stemming te zijn gebracht, besloten om te stoppen met het lidmaatschap van de bridgebond. Een belangrijke reden waren de veranderde kosten van het lidmaatschap, waardoor de leden een forse verhoging voor hun kiezen kregen. Tijdens de voorbereiding van het 20 jarig jubileum overlijdt Cees Mulder. Ik citeer: “ Hij was niet alleen de voorzitter, maar vooral een grote inspirator, die op vaak onorthodoxe wijze de meest uiteenlopende zaken voor de club, zijn club, wist te realiseren.

Nu zijn we dan ook aanbeland bij ons eerste erelid. Als dankbetuiging voor alle verdiensten, niet alleen van  Cees, maar ook zijn vrouw An Mulder, werd aan An Mulder het eerste erelidmaatschap aangeboden.

 

Dan springen we een paar jaar vooruit. Marrie Kwak, die al vele jaren lid is van de club, was altijd lid gebleven van de Bridgebond. Zij volgde een opleiding tot wedstrijdleider en was bevoegd om les te geven. Om het teruglopende aantal weer op te vijzelen, ging zij in eerste instantie les geven in Hellevoetsluis in de Oase in de President Praterstraat. De huurkosten waren niet zo hoog. Vooral leden van de NbvPv, Vrouwen van Nu volgden de lessen van Marrie. Dat leverde behalve nieuwe leden ook een grotere naamsbekendheid in de regio op. Toen de mogelijkheid in Hellevoetsluis stopte, wist Marry met vooral hulp van Teun Kraaijenbrink een ruimte in het dorpshuis te regelen. Het zaaltje boven werd het. Met de opbrengst van koffie en thee wist Marry een goede financiële bijdrage te geven voor de aanschaf van kastjes en het vieren van het lustrum. Toen zij een keer in Drenthe bridgte maakte zij daar kennis met die kastjes. En die moesten er dus komen.

Veel jaren is Marrie les blijven geven. Ook ik zelf heb 10 jaar geleden mijn eerste lessen gevolgd bij haar. Als ik me goed herinner heeft Marrie toen nog een jaar les gegeven. Zij is daarna gestopt. De club was zowel op de woensdagavond als de donderdagmiddag goed bezet.

Mensen op leiden en ze daarna op een wachtlijst moeten zetten is het paard achter de wagen spannen.

Samen met Ruby heeft Marrie in totaal 11 keer een bridgeweekend georganiseerd voor de donderdagmiddag leden.

Alles samenvattend is het helemaal duidelijk, dat Marrie ons tweede erelid werd. Nog steeds is ze een gewaardeerd lid van de club.

 

Wanneer na beëindiging van het lidmaatschap van de bridgebond een aantal leden hun lidmaatschap opzeggen, daalt het aantal leden tot 119. Onder de gemeente Brielle, waartoe Vierpolders inmiddels onder valt, veranderen er heel veel zaken op financiëel gebied voor het dorpshuis. Clubs willen verhuizen, maar de bridgeclub Vierpolders blijft liever in het dorpshuis. Te midden van het tumult dat dan ontstaat stapt het bestuur op. Pas na drie bijzondere ALV is er een initiatiefgroep, die peilt of de leden een tariefsverhoging willen accepteren met als uitgangspunt om in Vierpolders te blijven spelen. In deze groep zit onder andere Teun Kraaienbrink. Het motto van de club werd en is nog steeds: vooral gezellig kaarten. Toen Teun afscheid nam als bestuurslid hebben wij uitgebreid stilgestaan bij al zijn inspanningen voor ons club. Als bestuurslid van het Dorpshuis heeft hij vaak geijverd om de bridgeclub voor Vierpolders te kunnen behouden. Ook toen er een nieuw Dorpshuis gebouwd moest worden.  En heel terecht werd Teun onze derde erelid.

 

Wanneer ik terug ga naar de periode waarin Marrie begint met lesgeven in het bovenzaaltje komen we voor het eerste keer  de naam Ruby Hiele tegen. Zij moet nog een half jaar werken en wil al zo vast een vervolgcursus doen. Ze durft, want de bridgepartner die ze meebrengt, is de baas van haar man Joop. Al snel is er een klik tussen Marrie en Ruby. En Marrie vraagt of zij ook de cursus voor wedstrijdleider wil gaan volgen. En zoals gezegd beginnen ze meteen ook maar aan het organiseren van het bridgeweekend.

Ruby wordt wedstrijdleider van de donderdagmiddag groep. Ze wordt penningmeester. En zet zich voor alles in. Ze stelt hoge eisen aan zich zelf en ook aan haar medebestuursleden. Samen zijn we heel intensief bezig geweest met de tijdelijke verhuizing naar Zwartewaal. Met onze positie als huurder van het oude en het nieuwe dorpshuis. Omdat de kastjes verouderen, er indertijd door het bestuur geen onderhoudscontract voor is afgesloten en er dus geen updates mogelijk zijn, maakt zij de geesten rijp voor vernieuwing. En inderdaad, we worden weer lid van de bridgebond, waarbij ze nog een korting weet te bewerkstelligen. We krijgen nieuwe kastjes. Ze zorgt dat er een groep mensen de cursus voor wedstrijdleiden en arbitrage gaan volgen. Kortom, ze zorgt ervoor dat de club eventueel ook zonder haar kan functioneren. Ze onderhoudt de contacten als huurder met de gemeente en het dorpshuis.  Hoewel Ruby een tijd geleden zei, dat ze met alle werkzaamheden wilde stoppen, is dat gelukkig niet gebeurd. En ze is ook niet geschikt om stil te zitten. Ze heeft inmiddels voor zich zelf de functie als materiaalbeheerder gecreëerd. En ook daar zijn we weer blij mee, wanneer ze bij de a.s. ALV uit het bestuur stapt als penningmeester.

 

Inmiddels is het u vast duidelijk geworden, dat Ruby ons vierde erelid wordt.

Omdat de ALV bevoegd is om de ereleden te benoemen, vraag ik u bij voorbaat, om op de vergadering positief te stemmen. En daarvoor wil ik nu alvast uw applaus horen.

Proficiat Ruby.