Rouwkaart Ben Geers

 

Beste leden van Bridgevereniging Alert

 

Zoals reeds veel mensen hebben vernomen is onze (ex)voorzitter, Ben Geers, helaas op veel te jonge leeftijd van 74 jaar op 17 Januari jl. overleden.
Ben is voorzitter geweest van oktober 2014 tot oktober 2019. Door zijn ziekte moest hij de voorzittershamer eerder dan gepland overdragen.
Ben heeft een grote rol gespeeld voor onze vereniging en wij zijn hem daar als bestuur, erg dankbaar voor. Wij wensen Yvon, hun kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe de komende tijd en we hopen van ganser harte dat we over enige tijd Yvon weer op onze club kunnen verwelkomen.
Op uitdrukkelijk verzoek van Yvon (en Ben) moest ondergetekende vermelden dat de afgebeelde sieraden ontworpen en gemaakt zijn door Ben en de tekening van mijn hand. Helaas zijn door een drukfout de namen komen te vervallen.
Namens het bestuur,
Else Benjamens (secretaris)