Lidmaatschap 2019 - 2020

 

 

Lidmaatschap

LogoNRBC

 

Bridgeclub NRBC-Capelle

speellokatie

Senioren residentie "IJsselzicht”

Sint Helenabaai 1

2904 AE Capelle aan den IJssel 

 

tel 06 - 19 46 51 108

 

zie Routebeschrijving

 

 

KaartenPlaatje

 

Wij spelen iedere dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur.

 

Onze club telt rond de 100 leden.

Bij een volgende competitieronde is er weer ruimte om enige nieuwe aanmeldingen te honoreren.

Inlichtingen tel : 06 - 19 46 51 108 - of email : Nel de Zeeuw (n.moze@hotmail.com).

 

Het lidmaatschapsjaar geldt voor een heel jaar, ingaande op 1 september.

De door NRBC "Capelle" aan haar leden in rekening gebrachte contributie bedraagt maximaal € 85,00 per jaar. 
Leden die ook lid zijn van 1 of meer andere bij de NBB aangesloten clubs betalen minder.
De NBB contributie van  € 23,50 (2020) wordt dan over de clubs verdeeld.
Wie dus van 2 NBB clubs lid is betaalt aan NRBC Capelle € 23,50 / 2 =  € 11,75 minder dus € 73,25
Wie op 1 september lid is en voor de zomercompetitie € 10 vooruit heeft betaald, betaalt € 10 minder.
Wie op 1 september lid is en voor de zomercompetitie als niet-lid € 30 vooruit heeft betaald, betaalt € 20 minder. 

 

Het beleid van NRBC steunt, ter waarborging van de sfeer, op drie pijlers.

1. Gezelligheid is troef;

2. Hoffelijkheid is verplicht, ook tegen je eigen partner en

3. Wij spelen volgens de regels. 

Deze pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zou samengevat

kunnen worden met: „Respect voor elkaar”.

Wij hechten hier zeer... veel waarde aan: zie ook Beleidsplan 2019 -2023.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap neem dan contact op met ons secretariaat:

Nel de Zeeuw:     Tel.nr. 06 - 19 46 51 108