Zoeken

Om het opzoeken van een onderwerp binnen de website te vergemakkelijken is het aantal onderwerpen op het hoofdniveau beperkt.

Een klein aantal (hoofd)onderwerpen is direct zichtbaar in het hoofdmenu. Via submenu's kunnen de overige onderwerpen worden bereikt. De onderwerpen van een submenu worden pas zichtbaar als het betreffende submenu wordt geopend.

Hieronder wordt uitgelegd hoe met submenu's en trefwoorden kan worden gewerkt.

 

Onderaan deze pagina staat een overzicht van alle onderwerpen op deze website.

 

Voorbeeld 1: 

Nadat in de adresbalk van Uw browser (Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari) "nrbc capelle" is ingetyped wordt via de op Uw PC ingestelde zoekmachine (Google, Yahoo, Bing) onder "N.R.B.C. Capelle | Home | NBB-Clubsites" de keuze "Uitslagen" aangeboden.

Wordt hierop geklikt dan verschijnen niet alleen een overzicht van de zittingen van het lopende seizoen, maar wordt links op het scherm ook het submenu Uitslagen geopend, hierdoor worden de menu keuzen Clubcompetities, NBB-Clubranking, Ladderstand in de keuzelijst opgenomen.
Het driehoekje dat in het menu achter Uitslagen staat bevat een "-" teken en wijst met de punt naar beneden.

 

Klikt U nu bv op Ladderstand dan verschijnt het bijbehorende scherm

 

Een submenu kan ook worden geopend via het bijbehorende "+" teken in het menu.

Voorbeeld 2:

Terwijl U naar de Ladderstand kijkt wilt U naar de Bridgekalender. 

U klikt daarvoor op het "+" teken voor het onderwerp "Voor leden", de keuzen die behoren bij de Uitslagen verdwijnen uit het menu en de keuzen die bij het submenu "Voor leden" horen worden in het menu toegevoegd. Het bijbehorende "+" teken verandert in een "-" teken. U klikt binnen het submenu "Voor leden" op "Bridgekalender 2018 - 2019". De kalender wordt getoond.

 

Door op het Clubvignet of op Home te klikken kunt U altijd weer direct terug naar het Hoofdmenu.

 

Het is ook mogelijk om binnen deze pagina op een willekeurig trefwoord te zoeken :

1 Druk op de Ctrl toets en tegelijk op de F (Windows PC) of Cmd + F (Apple PC)

2 Er verschijnt een zoekvenstertje, geef daarin op waarnaar moet worden gezocht

3 Binnen deze pagina springt het programma naar het 1e punt waarop de tekst voorkomt

4 Klik op ">" of op de [Enter] toets om naar het volgende punt te springen 

 

Uitslagen

    Clubcompetities -  Per zitting staan hier de uitslagen van het lopende seizoen en de 4 daaraan voorafgaande seizoenen

    NBB-Clubranking - Lijst met de ranking van spelers, via de knop Parenrankings wordt de lijst getoond die voor de indeling wordt gebruikt

    Ladderstand

    MP/Rating Top 10

    NBB-Rating leden

Afmelden/aanmelden - Via deze pagina kunt U de indeler informeren als U niet komt

Contact en routebeschrijving

    Contact (-personen, email telnrs)

    Routebeschrijving

Lidmaatschap 2018-2019

Bridgen bij de ‘buren’

Voor Leden

    Ledenlijst (na inloggen)

    Geschiedenis NRBC “Capelle” (na inloggen)

    Nieuwsoverzicht

    Nieuwsbrieven

    Bridge kalender 2018-2019

    Wedstrijdreglement NRBC Capelle 2018

    Wedstrijdprotocol NRBC Capelle 2018-2019

    Reglement laddercompetitie

Over NRBC Capelle

    Clubgegevens

    Clubfunctionarissen

    Gediplomeerd kader

    Statuten 1992

    Huishoudelijk reglement 2018

    Privacy verklaring 2018

Spelregels en uitleg

    Opzoeken van uitslagen

    Uitleg NBB-clubranking

    Uitleg NBB Rating, Transfer rating en Clubmeesterpuntenladder

    Spelregelboekje

    Wist U dat

    Gids voor Bridge 2017

    Spelregels en arbitrage sept 2017

    Systeemkaarten

    Biedconventies NRBC Capelle

Biedoefeningen en spelanalyse

    Biedoefeningen-1

    Biedoefeningen-2

    Biedingen en spelverloop zelf analyseren op de PC 

    Spelanalyse

Links

Zoeken