Veel animo voor de cursussen die de NRBC in samenwerking met De IJssel verzorgt.
Geplaatst op donderdag 17 oktober 2019 - 17:28

 

Inmiddels zijn er wekelijks twee avonden gevuld met de cursus Start met Bridge. De cursus die in het voorjaar is gestart en een aantal enthousiaste bridgers opleverde kent inmiddels een vervolgcursus. Het deel twee van Start met Bridge was nog warm van de pers toen de cursus begon.

Ook is er weer een beginnerscursus gestart met maar liefst 24 deelnemers. In totaal hadden zich 49 personen voor de cursus aangemeld.

Beide cursussen zijn begin september gestart en bestaan uit twaalf cursusavonden van tweeëneenhalf uur. De docent, tevens medeschrijver van de delen 1 en 2 van de bridgeboeken Start met bridge is Jacques Barendregt. Wisselend wordt hij bijgestaan door enige leden van de NRBC en De IJssel. 

In beide cursussen ervaren wij een groot enthousiasme voor de prachtige denksport die bridge is.