Contactpersonen

Functie Persoon
Secretaris
Jos Esveld
06-23924077
Webmaster
Lau Simons
06-42288783
Webmaster
Rob Nijland
06-49690222
Webmaster
Coby Solleveld-van Londen
06-51155780
Functie Persoon
Bridgebibliothecaris Kees Landman

keeslandman1@gmail.com
Wedstrijdleider dinsdagmiddag Lau Simons
06-42288783 of 010-4582262
f2hlaus@ziggo.nl
Wedstrijdleider donderdagavond Edith van Gammeren
010-4583243 of 06-36553026
hevangammeren@planet.nl