Afmelden (verhindering) procedure

Afmelden (verhindering) procedure.

 

Inleiding

Met ingang van de nieuwe competitie voor het seizoen 2019/2020 is de volgende (en gewijzigde) procedure van kracht voor het doorgeven van een verhindering (afmelden) om te kunnen komen bridgen op de maandag of de woensdagavond.  

 

Het wedstrijdreglement is overeenkomstig aangepast en deze procedure is niet meer dan een uitwerking van het gewijzigde wedstrijdreglement.

 

Voor de parencompetities is het alleen noodzakelijk om een verhindering/afmelding door te geven.  Het is uitgangspunt is namelijk : men wordt geacht aanwezig te zijn, tenzij er een afmelding heeft plaatsgevonden volgens de hieronder beschreven procedure.

Uiteraard kunnen er zich onverwachte situaties voordoen en dan vinden we gezamelijk een passende oplossing.  

 

Voor speciale avonden (bijvoorbeeld de einddrive), zal het formulier ook gebruikt gaan worden voor het aanmelden (inschrijven) voor een dergelijk bridgeavond.  

 

Afmelden (verhindering) competitie avond.

 

Het afmelden (verhindering) voor een competitie avond dient bij voorkeur te geschieden door het invullen en insturen van het Afmelden/Aanmelden formulier, welke te vinden is op de BC IJsselbridge website. 

Het afmeldings formulier wordt automatisch naar de desbetreffende wedstrijdsecretaris gestuurd al dan niet met een kopie naar de wedstrijdleider en/of vervanger wedstrijdsecretaris. De afmelder ontvangt ter bevestiging een kopie van de eigen afmelding.

 

Indien het voor u niet mogelijk is dit formulier in te vullen, kunt u uw afmelding via email sturen aan de wedstrijdsecretaris voor de betreffende speelavond.

 

 
Mocht u noch over een internettoegang, noch over email beschikken, dan kunt u hen even bellen:
  • Maandagavond: Jan de Jong - 06-53210552
  • Woensdagavond: Gerard Klein - 0180-325787

 

Het afmelden dient zo vroeg mogelijk te worden doorgegeven, maar tenminste voor 12:00 uur op de wedstrijddag. 

 

PS:

Het afmelden middels het invullen van een afmeldbriefje is hiermee komen te vervallen.

 

Invallers.

Er wordt alleen een invaller aangewezen, indien één van de partners van een paar verhinderd is. Ingeval beide partners van een paar verhinderd zijn, dan worden er geen invallers aangewezen en geldt voor dit paar dat er die avond niet gespeeld is en er dus een resultaat van 0 % behaald is.

 

Het uitgangspunt voor het vinden van een invaller is dat er naar gestreefd zal worden om een invaller van "gelijke sterkte" te vinden.

 

Invallers worden aangewezen door de wedstrijdsecretaris in de volgende rangorde:

  1. een speler uit de zelfde lijn, waarvan de partner ook verhinderd is,
  2. een speler uit de zelfde lijn, maar van de andere wedstrijdavond,
  3. een speler uit een andere lijn , waar van de partner ook verhinderd is of van de andere wedstrijdavond,
  4. een invaller, die niet deelneemt aan de BC IJsselbridge competities, maar is voorgesteld door de afmelder.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot bovenbeschreven procedure, dan graag een berichtje naar Johan de Ruiter , email deruiterjohan@zonnet.nl of 0180-631264.