Nieuwsarchief

Op 11 maart jl. is Aad Schoon om 20.00 uur rustig thuis overleden.

Wij hebben Aad leren kennen als een enthousiast bridger op hoog niveau, maar altijd aardig en vrolijk.

Hij zal gemist worden op onze vereniging.​

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 maart 2016 om 14.00 uur in de aula van crematorium IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.

 

20 oktober 2012

Reint Meijer: Meesterpunten

DE BRIDGEBOND (116.000 LEDEN) GEEFT MEESTERPUNTEN UIT. DIT IS EEN BELONING VOOR PRESTATIES EN HET AANTAL WORDT BEPAALD OP DE GEMIDDELDE KRACHT VAN DE SPELERS; HET AANTAL PAREN (MAX. 40 PAREN TELLEN MEE) EN HET AANTAL SPELLEN.

PER WEDSTRIJD KRIJGEN 2 VAN DE DRIE PAREN PUNTEN MET EEN MAXIMUM VAN 40 PAREN. HIERVOOR BETAALT DE ORGANISATOR 5 CENT PER SPELER PER ZITTING.

 

AAN DEZE AANTALLEN PUNTEN ZITTEN MEESTERTITELS VAST DEZE LOPEN VAN 500 = CLUBMEESTER TOT 150 000 (NATIONAAL MEESTER MET 3 KRONEN)

 

DE BRIDGEBOND HOUDT HIERVAN DIVERSE RANGLIJSTEN BIJ

 

DE ALL TIME RANGLIJST DEZE BEVAT ALLE MEESTERPUNTEN DIE IEMAND IN ZIJN BRIDGELEVEN HEEFT VERDIEND. DIT ZEGT WEINIG OVER DE KRACHT VAN EEN SPELER DAAR EEN OUDE KRIJGER DIE DERTIG JAAR 2000 MEESTERPUNTEN HAALT MEER KAN HEBBEN DAN EEN JEUGDSPELER DIE 5 JAAR 10000 HEEFT GEHAALD. DEZE RANGLIJSTEN WORDEN OOK VASTGESTELD VOOR SENIOREN ; JEUGD , DAMES CLUBS.

 

DAARNAAST IS ER EEN LIJST VOOR DE RESULTATEN  VANAF 1 SEPTEMBER TOT HEDEN. HIERBIJ TELLEN SLECHTS TIEN RESULTATEN MEE. HET NADEEL HIERVAN IS DAT EEN GOED RESULTAAT ZEER VEEL INVLOED HEEFT. DEZE LIJST HEET TRANSFERLIJST. (BIJ EEN COMPETITIE WORDEN 5 RESULTATEN OPGETELD)

 

DE LAATSTE LIJST IS DE RATING   DIT IS EEN OPTELSOM  VAN DE LAATSTE 4 JAAR VAN DE TRANSFERRACE (NU 1 SEPTEMBER 2008 TOT 1 SEPTEMBER 2012)

HIERBIJ GELDT DAT HET LAATSTE JAAR VOLLEDIG TELT ; HET JAAR HIERVOOR VOOR 75% DAARVOOR VOOR 50% EN HET EERSTE JAAR VOOR 25%

DE RATING GEEFT DE EERLIJKSTE KRACHTVERHOUDING WEER.

 

AL DEZE LIJSTEN WORDEN OOK VOOR HET DISTRIKT EN DE CLUB BEPAALD

 

REINT MEIJER  ( ZIE WWW.BRIDGE.NL ) 

=======================================================================

 

20 oktober 2012

Reint Meijer: Arbiters

DE N.B.B. KENT DIVERSE NIVO`S VAN ARBITERS

 

DE TECHNISCH CLUBLEIDER MAG ALLES CONFORM DE SPELREGELS BESLISSEN BEHALVE ETHISCHE ARBITRAGES. (DIT ZIJN ARB. ZOALS DENKEN EN PASSEN EN AFWIJKINGEN VAN EEN BIEDSYSTEEM)

HIERVOOR ZIJN GEKWALIFICEERD MEVR. TINI HEMMERS EN DE HEREN WAGENAAR ; HOFTIJZER ; BATENBURG ; SCHOON ; V/D RIJT ;  ENGELEN ; BOHMER EN VAN ENGELEN.

 

DAN BEN IK WEDSTRIJDLEIDER EN MAG ALLE ARBITRAGES DOEN. DAARNAAST KENNEN WE DE NATIONAAL ARBITERS DIE NED. TOPWEDSTRIJDEN EN INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN MOGEN LEIDEN.

ZO`N ARBITER HEBBEN WIJ NIET.

 

ALS JE EEN ARBITER NODIG HEB LOOP DAN NAAR EEN ARBITER TOE. BIJ VERZAKING ; VERKEERDE KANT UITKOMEN ETC. MAG JE (ALS ZE DIT WILLEN) IEDERE ARBITER BENADEREN ; BIJ ETHISCHE KWESTIES MAG JE NAAR MIJ TOE KOMEN. JE KOMT NAAR EEN ARBITER TOE OMDAT OP DE SCHREEUW ARBITER ER MISSCHIEN ACHT KOMEN ; DE ARBITER UIT ZIJN SPEL GEHAALD IS  EN DE OVERTRDER HET NIET LEUK VINDT DAT DE HELE ZAAL HEM VERDENKT VAN OP ZIJN MINST VALS SPEL.

 

NIET HANDIG IS VAN TAFEL TE LOPEN OM EEN ARBITER TE VRAGEN WAT TE DOEN . DAARMEE GAAT VEEL ( ONGEWENSTE) INFORMATIE OVER TAFEL

 

ALS ER NIET SNEL EEN ARBITER KOMT IS HET HANDIG , BIJ EEN MOGELIJKE FOUT TIJDENS HET BIEDEN , HET SPEL WEG TE LEGGEN EN HET VOLGENDE SPEL TE SPELEN.

ALS TIJDENS HET SPELEN ER B.V. VERZAAKT IS IN DE DERDE SLAG EN DIT TWEE OF MEER SLAGEN LATER ONTDEKT WORDT MAG JE HET SPEL AFSPELEN EN NA AFLOOP DE ARBITER ROEPEN. BIJ VERKEERD UITKOMEN MOET WEL DIREKT GEROEPEN WORDEN.

 

ALS DE ARBITER AAN TAFEL KOMT BEPAALT DE ARBITER WIE HET WOORD KRIJGT EN WORDT ALLEEN MET DE ARBITER GESPROKEN.

 

1E        DE ARBITER VRAAGT AAN DE MELDER DE FEITEN. DIT KAN ZIJN BV VERKEERD UITGEKOMEN OF VERZAKING IN DE 8E SLAG. ZEKER GEEN DENKPATRONEN ; INSCHATTINGEN OF LEVENSVERHALEN VERTELLEN.

 

2E        DE ARBITER VRAAGT AAN DE TEGENPARTIJ OF DE FEITEN KLOPPEN EN WAAR AFWIJKINGEN ZIJN.

 

3 E      VERDER STELT DE ARBITER DE VRAGEN AAN DE SPELERS DIE GEACHT WORDEN TE ANTWOORDEN. BV WAAR BENT U BENADEELD

 

4E        VERVOLGENS KRIJGT IEDERE SPELER DE KANS IETS TOE TE VOEGEN

 

5E        DE ARBITER NEEMT EEN BESLISSING OF NEEMT HET SPEL MEE OM TE OVERLEGGEN

 

6E        INDIEN U HET NIET EENS BENT MAG U BIJ HET BESTUUR BEZWAAR MAKEN (ARBITERS ZIJN OOK MAAR MENSEN DIE ZICH VRIJWILLIG OPOFFEREN VOOR UW BELANG )

 

7E        DE TECHNISCHE COMMISSIE GAAT OVER TE LAAT BEGINNEN AAN HET LAATSTE SPEL ; HET OPHOUDEN VAN EEN WISSELING EN ZITTAFELS.

 

INDIEN EEN ARBITER EEN SPEL NOG MOET SPELEN EN BELANGRIJKE INFORMATIE WEET WORDT DIT SPEL DOOR HEM OF HAAR NIET GESPEELD EN KRIJGEN ZE (EN HUN TEGENPARTIJ) EEN GARANTIESCORE.

 

REINT MEIJER

======================================================================

17 oktober 2012

Ledenlijst

De ledenlijst op deze site bevat nu meer details - Naam, Telefoon en E-mail.  U moet er wel voor inloggen. Kijk daarvoor even bij inloggen (rechts op het scherm) en volg daar de aanwijzingen op.

=======================================================================

26 september 2012

Contributie

De contributie voor het seizoen 2013-2013 bedraagt € 97.

Wij verzoeken u dit bedrag vóór 1 oktober over te maken op
rekeningnummer 41.31.14.767 t.n.v. BC'85 te Rotterdam.

=======================================================================

6 september 2012

Otto van Zelm van Eldik stopt met bestuursactiviteiten

Na vele jaren belangrijk bestuurswerk te hebben verricht, met name als voorzitter van het bestuur, stopt Otto met dit werk voor BC'85. Voor de laatste keer zat hij achter de bestuurstafel tijdens de algemene ledenvergadering. Namens alle leden en het huidig bestuur :Otto  Dank!

=======================================================================

6 september 2012

Hans Pel Erelid

Het bestuur heeft unaniem besloten om Hans Pel te benoemen tot erelid van BC'85. Tijdens de algemene ledenvergadering werd aan hem onder applaus een oorkonde en een bos bloemen aan- geboden. De benoeming houdt verband met een jarenlange inzet voor de vereniging, in het bijzonder voor de "zorg" die hij aan de dag legt voor leden die - veelal op medische gronden - gedurende langere tijd niet aanwezig kunnen zijn tijdens onze bridge-activiteiten. Bedankt Hans!

=======================================================================

6 augustus 2012

Zomerkampioen: Simon Loos!

Met een onverwachte maar bijzonder krachtige eindsprint heeft Simon Loos de zomercompetitie 2012 winnend afgesloten. Proficiat Simon!! De prijsuitreiking vindt plaats voorafgaande aan de slotdrive op 29 augustus 2012. Er zijn veel prijzen, zowel prestatiebepaald als ook volgnummer-bepaald. Komt allen!