Afmelden en Invallers

Afmelden en invallen kan via de clubtelefoon: 06 10 37 74 66.

Of per e-mail maximaal één dag van tevoren naar het volgende e-mailadres: bridgeclub85@gmail.com.
 

Mensen die zich op willen geven voor onze invallerslijst kunnen dat doen via bovenstaande clubtelefoon en/of naar het e-mail adres: bridgeclub85@gmail.com. Hieronder ziet een overzicht van invallers. Kunt u daar geen invaller vinden, bel dan alsnog naar de clubtelefoon. 

Invallers mogen 5 x gratis meespelen en daarna kost het €3,00 per keer met een maximum van 10 keer. In totaal dus 15 keer.

 

Naam

Telefoon 

Speelt in lijn:

Roel Calbo

010-2125152       

A en B

Jeanine Duhen       010-5214042 A en B

Rinus de Graaf

06-12315711 of 010-4806749

B en C

Dees Hermans

06-53382028

A en B

Govert de Jonge

06-54737949 A
Jan Manschot 06-54923359 A en B

Zita Nachtegaal

06-36221957 A en B

Piet Romein

010-8422369

B en C

Niels van de Velden 010-4532473 / 06-26732017 A en B
Anja Verwater 010-4212836 A en B

Frans Wagenaar

010-4229904

A

Ria Wijntjes 010-4671273 B en C