Herman Derksen benoemd als lid van verdienste

Herman is op de Algemene ledenvergadering van het District op 20 oktober j.l. benoemd als lid van verdienste!

 

Herman heeft als Districtcompetitieleider meer dan 500 clubleiders A en B opgeleid, hij is tevens lid van de Commissie van beroep van het District.

Op 8 november is de oorkonde aan Herman uitgereikt.

 

Als bestuur van de Meteoor zijn wij uiteraard buitengewoon trots om zo'n prominent lid in ons midden te hebben en feliciteren hem dan ook van harte!