CONTRIBUTIE - 2019-2020

Nieuwe leden eenmalig intekengeld E 7,50

 

1 Lid van 1 vereniging      E 53,50 + E 23,00 (NBB) = E 76,50

2 Lid van 2 verenigingen   E 53,50 + E 11,50 (NBB) = E 65,00

3 Lid van 3 verenigingen   E 53,50 + E   7,70 (NBB) = E 61,20

ETC.

overmaken op rekening Bridgeclub de Meteoor:

NL24INGB0008083568