Welkom op de website van Bridge Club Numansdorp

Klik op ‘Uitslagen’ voor de uitslagen en op ‘Algemeen’ voor de verenigingsgegevens.

Afmelden voor een speelavond uitsluitend per telefoon.                                               0648239806  of 0639591620

 

 

 

Contributie van  € 70,00 voor enkelleden en € 65,00 voor dubbelleden overmaken naar:

NL90 RABO 0126 1827 28  t.n.v. G.J.Heemskerk