Welkom op de website van B.C. Numansdorp.

Klik op ‘Uitslagen’ voor de uitslagen en op ‘Algemeen’ voor de verenigingsgegevens.

 

Contributie van  € 70,00 voor enkelleden en € 65,00 voor dubbelleden overmaken naar:

NL90 RABO 0126 1827 28 tnv. BCNumansdorp of t.n.v. G.J.Heemskerk