Contributie seizoen 2019-2020

Bridgeclub Schoonhoven

                   Tarieven seizoen 2019 - 2020 

 

Inloopbridge op woensdagmiddagen:

  • Bijdrage per middag voor leden van de Bridge Bond                        €  2,00
  • Bijdrage per middag voor niet Bond’s leden                                      €  2,50

 

Voor bridgers die de voorkeur geven aan een lidmaatschap van de Bridgeclub Schoonhoven

(en alle voordelen daar van) gelden de volgende tarieven:

  • Contributie per lid voor het bridgeseizoen 2019 – 2020 voor of de maandagavond of de woensdagmiddag                                                                                € 80,00
  • Contributie per dubbellid* voor het bridgeseizoen                           € 72,50
  • Contributie per lid voor het bridgeseizoen 2019 – 2020 voor zowel de maandagavond als de woensdagmiddag                                                                              € 140,00
  • Contributie per dubbellid* voor het bridgeseizoen 2019 - 2020 voor zowel de maandagavond als de woensdagmiddag                                           € 132,50

 

* Een dubbellid is naast lid van de  Bridgeclub Schoonhoven ook nog lid van een tweede, bij 

   de Bridgebond geregistreerde, Bridgeclub

 

Bankgegevens: NL 52 RABO 0154 5734 69 t.n.v. Bridgeclub Schoonhoven

 

Sedert 1 september 1954 Het Bastion, Het Bastion 5, 2871 EV  Schoonhoven, ( 0182-384887 

Penningmeester: Herman Visser, Lopikersingel 11H, 2871 AP Schoonhoven