Nieuwe spelregels: doorspelen na een claim
Geplaatst op zaterdag 9 september 2017

Kent u dit?

U bent aan het tegenspelen, iedereen heeft nog vijf kaarten. Legt de leider opeens zijn kaarten op tafel en beweert de rest van de slagen te maken, want hij speelt zus en dan zus en dan zo. Als je al geen hoofdpijn had, dan krijg je het nu, want je moet snel kijken of het allemaal wel klopt wat de leider beweert en je wil vooral niet dom lijken.

 

De nieuwe spelregels hebben hiervoor de perfecte oplossing: Als u of uw partner niet geclaimd hebben mag U  vragen dat er doorgespeeld wordt. Als alle spelers het daarmee eens zijn dan gebeurt dat ook. Zeg maar dag tegen de hoofdpijn! 

 

Fijn hè? Of toch niet zo fijn?

 

Een simpel voorbeeld:

Iedereen heeft nog twee kaarten, schoppen is troef. U heeft nog troef aas en ruiten aas. Tot uw verrassing claimt de leider de rest van de slagen en laat troef heer en harten aas zien. Hij is kennelijk vergeten dat troef aas er nog in zit (u heeft uw partner wel dommere dingen zien doen, dus dat soort dingen gebeuren echt!).

U protesteert en verzoekt om door te laten spelen. Iedereen is akkoord. De leider speelt nu harten aas, die moet u troeven, maar de leider maakt de laatste slag met troef heer…

Hola! Dat was niet de bedoeling: het was zonneklaar dat de leider vergeten was dat troef aas er nog in zat, hoe kan hij anders geclaimd hebben alle slagen te maken? Als hij troef heer eerst speelt dan maakt ú alle slagen en niet de leider.

De arbiter komt aan tafel en heeft een trieste mededeling: “U of uw partner hebben niet geclaimd en u heeft verzocht om door te spelen. Het resultaat dat dan behaald wordt staat en kan niet veranderd worden.”

U vraagt de arbiter wat er gebeurd zou zijn als u de claim direct betwist had en de arbiter op dat moment aan tafel had geroepen. In de oude spelregels was dat het enige dat je kon doen, want doorspelen mocht niet.

De arbiter antwoordt dat dan niet de leider, maar ú twee slagen gekregen had omdat de leider geacht wordt eerst troef heer te spelen en niet eerst harten aas.

De leider protesteert: “Zoiets doms zou ik natuurlijk nooit doen met troef aas nog in het spel!”.

Antwoord: “U claimde alle slagen, dus was vergeten dat troef aas er nog in zat. Niet zo handig, maar ik heb mijn partner wel dommere dingen zien doen. Als u denkt dat harten aas en troef heer allebei hoog zijn dan moet ik ervan uitgaan dat u de minst gunstige keus eerst gemaakt zou hebben en troef heer als eerste had gespeeld: twee slagen voor de tegenpartij!”