Contributie

Een verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.  De contributie moet betaald worden bij het begin van het verenigingsjaar.  Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden bij de secretaris van de vereniging uiterlijk 1 maand voor afloop van het verenigingsjaar.  U ontvangt geen factuur of acceptgiro.

 

De contributie wordt vastgesteld in de ALV en bedraagt voor het seizoen 01-09-2019 t/m 31-08-2020:

 

  Eén speelavond bij BCW Twee speelavonden bij BCW
Lid bij alleen BCW € 70,00 € 118,00
Lid bij twee NBB clubs € 59,00 € 107,00
Lid bij drie NBB clubs € 55,00 € 103,00
Lid bij vier NBB clubs € 54,00 € 102,00

 
Niet-spelend / donateur   € 35,-

 

          De betaling gaarne per bank:

          ING bankreknr. NL79 INGB 0659 1998 31 te Waddinxveen

          t.n.v.: Bridgeclub Waddinxveen

          met vermelding van: naam en speelavond(en).