Huisregels, spelregels, fatsoensregels

Een wir-war van regels, en dat voor onze gezellige bridge-avonden? Ja, maar veel van deze regels spreken voor zich en u zult deze vaak al onbewust opvolgen, zodat u er geen last van ondervindt. Toch is het goed om de belangrijkste regels die we bij BC Hillegersberg hanteren op een rijtje te zetten. Voor het verloop van de competitie en het clubkampioenschap zie het afzonderlijke competitiereglement.

1

Zorg op tijd aanwezig te zijn, om 19.30 uur in de zaal en om 19.45 uur aan  tafel; het schudden van de kaarten mag pas geschieden als tenminste één tegenspeler aanwezig is.

 

2

Controleer met uw loopbriefje of u aan de goede tafel zit (let op de kleur van uw lijn), met de juiste spellen, de juiste tegenspelers en in de juiste windrichting.

 

3

Tel altijd uw kaarten vóór u deze inziet! Bij een onjuist aantal altijd de arbiter waarschuwen! Als blijkt dat er in een spel onjuiste aantallen kaarten zijn gestoken, zijn in principe de vorige spelers van dit spel hiervoor verantwoordelijk. De arbiter kan deze spelers een arbitrale score van 40% geven.

In beide richtingen juiste aantallen, dan geldt dit voor beide paren, anders alleen voor het paar met de onjuiste aantallen.

Ook aan het eind van uw spel; uw kaarten tellen vóór u deze in het board terugsteekt!

 

4

Stel het resultaat vast als de slagen nog in volgorde op tafel liggen! Noord bedient de Bridgemate, oost controleert deze; de juiste score vindt u op de achterzijde van de kaartjes uit de biddingbox.

 

5

Bij het wisselen van tafel glazen en kopjes wegbrengen; stoelen onder de tafel schuiven in verband met de loopruimte.

 

6

Na afloop van de laatste ronde het wedstrijdmateriaal opruimen, alles op nummervolgorde; echter wachten tot de laatste 5 minuten van de rondetijd.

 

7

Afmelden op de absentielijst (niet op het allerlaatste moment). Bij latere verhindering uiterlijk dinsdagochtend bellen met de wedstrijdleider, zonodig antwoordapparaat inspreken.

 

8

Als van een paar één speler verhinderd is kan met een ander clublid een gelegenheidspaar worden gevormd. Ook kan eventueel een introducé worden meegebracht. In beide gevallen altijd overleggen met de wedstrijdleider.

 

9

speel op tijd! Voor een ronde van vier spellen zijn 30 minuten beschikbaar. Vijf minuten voor het einde van de ronde klinkt een signaal. Als er nog minder dan vijf minuten beschikbaar zijn  mag er niet meer met een nieuw spel worden begonnen, maar dient de arbiter te worden geroepen. Deze zal, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, voor beide paren een arbitrale score van 40% geven.

 

10

Bij BC Hillegersberg wordt bridge gespeeld volgens de Internationale spelregels voor wedstrijdbridge, zoals uitgegeven door de NBB.

Behalve over de wijze van spelen zijn in de spelregels ook de meest voorkomende afwijkingen en onregelmatigheden beschreven met de daarbij behorende correcties. Onregelmatigheden zijn bijvoorbeeld het doen van een onvoldoende bod, het uitkomen uit een verkeerde hand en het niet bekennen van een kleur terwijl dit wèl kan: het verzaken.

 

11

Bij een onregelmatigheid tijdens het bieden dient de arbiter te worden geroepen. Deze zal aan de hand van de spelregels aangeven hoe het spel moet worden voortgezet teneinde een zo goed mogelijke vergelijking met de andere spelers te krijgen.

Soms moet de overtredende partij hiervoor een straf ondergaan.

12

De speler, die moet uitkomen in de eerste slag doet dit met de beeldzijde van de kaart naar beneden (=gedekte uitkomst):

-   voordat de uitkomst wordt opengelegd mogen de (vermoedelijke) leider en de tegenspelers nog uitleg vragen over de gedane

    biedingen.

-   als de verkeerde tegenspeler uitkomt, kan dit worden  hersteld, mits de arbiter hierbij wordt ontboden.

 

13

Na de uitkomst legt de blinde of dummy zijn kaarten open voor zich op tafel ( met de troeven aan de rechterhand), kleur bij kleur, in de lengterichting naar de leider, de hoogste kaart het dichtst bij de dummy.

 

14

Als er in een slag vier kaarten zijn gespeeld – en niet eerder – legt elke speler zijn eigen kaart met de beeldzijde naar beneden op tafel. Bij een gewonnen slag rechtop, bij een verloren slag liggend.

 

15

Iedere speler mag, zolang nog niemand heeft gespeeld in de volgende slag en zolang zijn eigen kaart nog open op tafel ligt, verlangen dat alle kaarten van die slag nog worden getoond.

Maar…dicht is dicht, en aanraken van andermans kaarten mag niet.

 

                                                                            16

Het gebruik van de biddingboxen, (waarvan uitleg over de biedkaarten onder “spelregels”), heeft enkele belangrijke punten

1.  Denk eerst na vóór u een biedkaartje pakt, dus niet met de hand in de box gaan “pianospelen”

2.  Niet rommelen, d.w.z. een biedkaartje pakken, weer laten zakken en dan toch maar een paskaartje nemen. Dit is ongeoorloofde informatie: “ik heb bijna iets”.

3.  Leg het biedkaartje zó dat partner cijfers en letters rechtop ziet. De volgende kaartjes komen dakpansgewijs er op, zodat de gedane biedingen zichtbaar zijn.

4.  Doublet (X) en redoublet (XX) blijven in het rijtje liggen. Een stop-kaartje wordt na 10 seconden teruggezet in de box, pas daarna mag de volgende speler bieden.

5. Vergissingen mogen worden hersteld, mits in één handbeweging.

6.  6. Is het kaartje eenmaal neergelegd, dan moet de arbiter erbij komen om de bieding te wijzigen. In zo’n geval niet na het neerleggen van 1 SA zeggen: “ik bedoel 1 Sch”, maar direct roepen “ik vergis me” en de arbiter ontbieden.

7.  7.  Na afloop van de biedperiode worden de biedkaartjes in de biddingbox teruggezet (maar indien gewenst laten liggen).

 8. 8.  Het te spelen contract in de bridgemate invoeren.

 9. 9.  Indien een bieding moet worden gealerteerd (zie punt 18) dient de partner van de bieder het ALERT-kaartje goed zichtbaar op tafel te leggen, om de tegenspelers op een speciale biedafspraak te attenderen. Dit kaartje wordt na enkele ogenblikken weer teruggeplaatst.

 

17

Zoals in punt 12 reeds is aangegeven mogen de vermoedelijke leider en de tegenspelers na afloop van de biedperiode vóór de uitkomst nog vragen stellen over het biedverloop. Hierna mag een speler (niet de blinde) bij de eerste beurt om te spelen nog vragen om een herhaling van het bieden. Daarna mag deze ook nog om uitleg vragen over een bieding of speelwijze (bv. signaleren), maar alleen als hij aan de beurt is om te spelen.

 

18 

Alerteren is bedoeld om tegenstanders te wijzen op bijzondere biedafspraken en –gewoonten. De partner van degene die een bieding doet legt in dat geval het alert-kaartje neer.

In het algemeen moet worden gealerteerd als iets anders wordt aangegeven dan tenminste een vierkaart in de getoonde kleur óf als het niet de bedoeling is om in de getoonde speelsoort een

contract te gaan spelen (bv. 2 Ru als multi), of als een pas conventioneel is.

Biedingen boven 3 SA zijn alerteervrij evenals elk doublet. Verder hanteren wij de alerteerregeling van de NBB.

 

                                               19

De blinde mag wel:

~    informatie verstrekken over feiten of spelregels in het bijzijn

      de arbiter (als getuige)

~    de gemaakte en niet gemaakte slagen bijhouden

~    in opdracht van de leider zijn kaarten bijspelen

~    de leider vragen of hij heeft verzaakt al deze niet heeft

      bekend (maar hij mag dit niet aan een tegenspeler vragen)!

~    na afloop van het spel de aandacht vestigen op een onregelmatigheid.

 

                                                20

De blinde mag niet:

~    de arbiter ontbieden, tenzij een andere speler de onregelmatigheid al heeft opgemerkt

~    uit eigen beweging een kaart uit de blinde spelen

~    kaarten van de anderen inkijken, ook niet van de leider

 

 

                                               21

Een kaart is gespeeld

van een tegenspeler als een kaart zo gehouden wordt dat zijn partner de beeldzijde zou kunnen zien

van de leider als een kaart met de beeldzijde boven zo wordt gehouden dat deze de tafel (nagenoeg) raakt, of als deze zo wordt gehouden dat duidelijk is dat de kaart is gespeeld.

 

                                               22

Voor het controleren van de score kan de achterzijde van de biedkaartjes worden geraadpleegd. Bij downslagen het pass-kaartje raadplegen: I en II respectievelijk niet en wel kwetsbaar. Voor gedoubleerde en geredoubleerde contracten met downslagen het X, resp. XX-kaartje gebruiken.

 

                                               23

Het gebruik van een systeemkaart, waarop bied- en speelafspraken zijn vermeld, kan ook verplicht worden.

 

                                               24

Vanuit het oogpunt van beleefdheid dient een speler zich te onthouden van negatief commentaar op het gedrag en/of speelwijze van partner  of tegenstander.

Dergelijk commentaar verstoort de concentratie en speelvreugde aan tafel en in de zaal.

 

                                               25

Wanneer het laatste spel in een ronde gespeeld is en er aan andere tafels nog gespeeld wordt, dienen de spelers die klaar zijn met hun gedrag hiermee rekening te houden.

Ook het wisselen aan het einde van een ronde moet ordelijk en zonder hinderlijk lawaai of geroezemoes plaatsvinden.

 

 

UITSLAGEN OP INTERNET

Om de uitslagen van alle lijnen, inclusief alle biedingen te kunnen bekijken handelt u als volgt:

Ga naar http://www.nbbclubsites.nl/club/5015     

1. In de balk bovenaan aanklikken “competitie”

2. Kies de ronde (comp.) die u wilt zien en klik deze aan

3. Klik op het vakje met de gewenste datum

4. Klik op “gedetailleerde frequentiestaten” en u ziet uw prestaties uitgebreid terug.