Privacywetgeving
Geplaatst op woensdag 23 mei 2018 - 20:12

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat op vrijdag 25 mei 2018 nieuwe privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) in werking is getreden. Alle organisaties, bedrijven en verenigingen hebben hiermee te maken. Ook bij de B.C. Hillegersberg wordt met tot personen herleidbare gegevens gewerkt, denk aan de ledenadministratie, maar ook de nieuwsbrieven (vanuit een adressenbestand) en zelfs de foto's van het jubileum.

Om die reden heeft de B.C. Hillegersberg zelf een privacyverklaring opgesteld waarin o.a. wordt weergegeven met welk doel gegevens van leden worden bijgehouden en gebruikt. Geen commerciële activiteiten of iets dergelijks, gewoon administratie zoals een club die bijhoudt.

Verder is er ook een geheimhoudingsverklaring opgesteld, waarbij het de bedoeling is dat de bestuurs- en commissieleden van de B.C. Hillegersberg uitdrukkelijk aangeven dat zij de beschikbare informatie (voor zover deze onder de AVG valt) alleen binnen hun functie gebruiken en zeker niet aan derden beschikbaar zullen stellen.

Het is niet vanzelf sprekend dat met uw gegevens gewerkt wordt, ook niet in de bescheiden setting van de bridgeclub. Om die reden wordt u gevraagd toestemming te geven om met uw gegevens te werken binnen het doel van de club.

Ten slotte is er nog de bridgebond, de NBB. In het verlengde van de B.C. Hillegersberg (en alle andere aangesloten bridgeclubs) verricht de NBB administratieve werkzaamheden, stelt de website beschikbaar en onderhoudt deze. Voorts ontvangt u bijvoorbeeld ook het bridgeblad. Kortom, ook de NBB werkt met uw gegevens. U kunt uw persoonlijke gegevens bij de NBB zien door op hun website in te loggen met uw bondsnummer. Daar kunt u ook wijzigingen doorvoeren.

In de linkerkolom van de website van de B.C. Hillegersberg worden de drie genoemde documenten opgeslagen onder het kopje Reglementen. U krijgt deze ook per e-mail toegestuurd. Zodra de NBB zover is, zal ook hun bijdrage opgenomen worden.

Graag de toestemmingsverklaring zo spoedig mogelijk door u ingevuld en ondertekend inleveren of terugsturen.