Wedstrijdreglement W.o.C.

 

WEDSTRIJDREGLEMENT W.O.C.

 Clubcompetities:

1. Er zal gespeeld worden om promotie / degradatie in groepen van 12 tot 16 paren per groep. Een paar dat drie keer in een competitie (een competitie telt meestal 6 of 7 ochtenden) niet compleet aanwezig is, komt niet voor promotie in aanmerking. Degraderen doet men alleen op grond van punten, dus niet vanwege een aantal keren afwezigheid.

Uit een groep zullen per competitie drie paren degraderen. Er zullen twee of drie paren promoveren. Het bestuur heeft het recht eventu­eel een promotieplaats per groep te reserveren.

 

De leden hebben de mogelijkheid eenmaal per seizoen een volledige competitieronde niet mee te spelen De plaats in de speelgroep blijft dan gehandhaafd. Dit moet tijdig aan de wedstrijdleiding worden medegedeeld.                    

 

2. Bij verhindering dienen de spelers zelf voor invallers te zorgen. Lukt dit niet, dan kan men het wedstrijdsecretariaat bellen voor een invaller. (Hanneke Mulder, tel. 4220050)

Men dient altijd vóór aanvang van het spelen mee te delen dat met een invaller of met een invallend paar wordt gespeeld.

3a. Afwezigheid van een heel paar: men krijgt het gemiddelde van de scores over de lopende competitieronde. Als men de eerste keer als paar afwezig is krijgt men een voorlopige score van 40%.

Dit geldt  ook voor een eventuele tweede of derde keer. Zodra men komt spelen veranderen de voorlopige scores in een eigen gemiddelde. Bij afwezigheid van een vierde, vijfde of zelfs zesde keer krijgt men een score van 45%.                                                

b. Spelen met een invaller: men krijgt de behaalde score met een min. van 45% en een max. van 55%.

c. Combipaar speelt in dezelfde lijn  (b.v. een b-speler speelt met een b-speler): de behaalde score telt.

d. Combipaar met speler in hogere lijn  (b.v. een d-speler speelt met een c-speler in de C-lijn: behaalde percentage telt met een minimum van het eigen gemiddelde.  

e. Combipaar met speler in een lagere lijn (b.v. een a-speler speelt met een b-speler ) in de B-lijn: behaalde score telt. Er zal getracht worden zoveel mogelijk in een hogere lijn in te delen.

f. Een paar speelt in een hogere lijn: de behaalde score telt met een ondergrens van het eigen gemiddelde. Een paar speelt in een lagere lijn: de behaalde score telt.

 

 

4. Voor alle competities worden meesterpunten aangevraagd bij de Nederlandse Bridgebond.

 

5. Paren die nooit aan de competitie van een club hebben deelgenomen starten in de laagste groep.

De wedstrijdleiding kan in bepaalde gevallen en zulks ter goedkeuring van het bestuur hiervan afwijken; er zal naar speelsterkte gekeken worden.

 

6. De wedstrijdleider moet bij iedere onregelmatigheid worden geroepen. Men mag niet voor eigen rechter spelen.

 

7. Het verbreken van een partnerschap is tijdens een lopende competitie niet toege­staan. Bij het verbreken van het partnerschap kan het om technische redenen mogelijk zijn dat slechts aan één speler c.q. paar wordt toegestaan in die groep te blijven spelen. Indeling in de nieuwe competitie zal door de wedstrijdleider in overleg met het bestuur geschieden.

 

8. Beide paren zijn verantwoordelijk voor:

  • het spelen van de juiste spellen.
  • het spelen in de juiste windrichting
  • het juist terugsteken van de kaarten
  • het juist noteren van de scores.

 Iedere speler dient zijn kaarten te tellen alvorens het spel in te zien. Nalatig­heid kan door de wedstrijdleider worden bestraft. (arbitrale score van 40% van de overtreder)

 

9. Aan het eind van het seizoen wordt vastgesteld welk paar CLUBKAMPIOEN is.

Na iedere parencompetitie wordt de rangorde bepaald. Als er 56 paren meedoen, dan krijgt paar 1 in de A- groep nummer 1, enz., aflopend tot 56. Bij de volgende competitie wordt dit ook weer gedaan. Het paar met het laagste puntento­taal is clubkampioen geworden. Er wordt dan niet meer gekeken hoeveel een dergelijk paar afwezig is geweest, het afgelo­pen jaar. Correctie heeft al plaatsgevonden tijdens de competities.

 

10. Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen af te wijken van dit reglement.