Contributie en bankrekening W.o.C.

De contributie voor het seizoen 2019/2020 bedraagt € 75 voor gewone leden.

Voor nieuwe leden geldt tevens een eenmalig entreegeld van € 12.50.

 

De contributie voor dubbelleden is € 66.

(Dubbelleden zijn die leden, die ook nog lid zijn van een andere bij de bond aangesloten bridgeclub)

 

Het IBANnummer van W.O.C. is: NL96ABNA050.38.51.655 t.n.v. Bridgeclub WOC

Bij betaling na 1 november wordt de contributie verhoogd met € 7.50.